CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

Location

Lô số CN13, Đường D1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương


Company Information
  • Field of operations: Foreign

Jobs active

CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

About us

CTC Nonwovens Vietnam Limited Company - Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt Việt Nam

Lô số CN13, Đường D1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Feedback