Cty Bachy Soletanche Việt Nam

Cty Bachy Soletanche Việt Nam

Location

126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

Cty Bachy Soletanche Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

About us

Công ty BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM, là một thành viên của Tập đoàn SOLETANCHE BACHY có trụ sở chính tại Pháp, chuyên về nền móng và công trình ngầm.

Message from Cty Bachy Soletanche Việt Nam

MỘT TRONG 50 NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Feedback