Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Location

Số 777 Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc


Company Information
  • Company size: 500
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Vinh Phuc

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Vinh Phuc

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ Competitive

  • Ha Noi | Phu Tho | Thai Nguyen

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

About us

60 năm qua, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO đã  khẳng định vị thế và uy tín của một doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập để vươn lên tầm khu vực và quốc tế.

Message from Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH

Công ty có chức năng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Feedback