language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Cty TNHH Box - Pak (Việt Nam)

Location: 22 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam - Singapore (VSIP)

Field of operations: Limited

103 followers

Jobs active (1)

Job Title Location Salary Updated
Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh Binh Duong 10 Tr - 17 Tr VND 03-10-2019

About us

Công ty TNHH Box-Pak (Viet Nam) - Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài, chuyên về sản xuất bao bì giấy carton. Hiện nay do nhu cầu cần phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân viên cho vị trí sau:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: