Cty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

Location: Lô I1-N1, Khu Công Nghệ Cao, Q9

Field of operations: Limited

64 followers

Jobs active (11)

Job Title Location Salary Updated
NHÂN VIÊN CẢI TIẾN SẢN XUẤT Ho Chi Minh Competitive 13-10-2017
CHỦ NHIỆM BP KỸ THUẬT Ho Chi Minh Competitive 13-10-2017
TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT LẮP RÁP Ho Chi Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 13-10-2017
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT Ho Chi Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-10-2017
PHÓ PHÒNG QA (TIẾNG HOA) Ho Chi Minh 22 Tr - 33 Tr VND 13-10-2017
CHỦ NHIỆM PHÒNG KẾ HOẠCH Ho Chi Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-10-2017
NHÂN VIÊN BP QUI TRÌNH KỸ THUẬT (TIẾNG HÀN/TIẾNG NHẬT) Ho Chi Minh Competitive 13-10-2017
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHUÔN ÉP NHỰA Ho Chi Minh Competitive 13-10-2017
THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN Ho Chi Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-10-2017
NHÂN VIÊN MUA HÀNG (TIẾNG HOA/TIẾNG NHẬT) Ho Chi Minh Competitive 13-10-2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (BIẾT TIẾNG NHẬT) Ho Chi Minh 7 Tr - 9 Tr VND 09-10-2017

About us

Công ty TNHH Nidec-Sankyo Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao : Đầu gắp quang học, Động cơ bước, Người máy công nghiệp,...

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: