Đắc Nhân Tâm Entrepreneurs School JSC.

Location: Lever 3rd, 94 - 96 Nguyen Du Str., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, VietNam

Field of operations: Joint StockWebsite: www.dalecarnegie.com.vn

Jobs active (4)

Job Title Location Salary Updated
Thực tập sinh - Digital Marketing Ho Chi Minh 2,5 Tr - 2,5 Tr VND 17-10-2017
Program Development Specialist/Chuyên Viên Phát Triển Chương Trình Ho Chi Minh 7 Tr - 9 Tr VND 11-10-2017
Sales Consultant - Chuyên Viên Tư Vấn Phát Triển Năng Lực Tổ Chức Ha Noi, Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 11-10-2017
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa/Graphic Designer Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 11-10-2017

About us

Từ năm 1912, những nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế của Dale Carnegie đã mang thành công và hạnh phúc đến cho hàng triệu người ở những văn hoá khác nhau trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chúng tôi tự đặt ra cho mình nhiệm vụ lan truyền và phát triển văn hoá Đắc Nhân Tâm cho tất cả mọi người trong khi đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà thông qua việc phát triển tiềm năng con người. 

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: