DFM Engineering

DFM Engineering

Location

Building Helios, Quang Trung Software City, District 12, HCM-City


Company Information
  • Company size: 80
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

DFM Engineering

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

DFM Engineering

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

DFM Engineering

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

DFM Engineering

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

DFM Engineering

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

DFM Engineering

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty DFM Engineering hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các sản phẩm công nghệ, ứng dụng công nghệ cho lĩnh vực: thương mại, vận tải, quảng bá sản phẩm, vui chơi giải trí và giáo dục.. DFM-Engineering có đại diện ở Châu Âu và Việt Nam.

Website: www.dfm-engineering.com

Feedback