DYNAMIC E&C CO., LTD - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DYNAMIC

DYNAMIC E&C CO., LTD - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DYNAMIC

Location

Số 1/3 Đường số 33, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM


Company Information

Jobs active

DYNAMIC E&C CO., LTD - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DYNAMIC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Số 1/3 Đường số 33, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM
Feedback