FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

Location

Tầng 11, Toà Nhà 194 Golden, 473 Điện Biên Phủ, P. 25


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh | Binh Duong

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

About us

Công ty có 100 % vốn đầu tư nước ngoài. Họat động kinh doanh của công ty là thiết kế và xây dựng lắp đặt các hệt thống cơ khí, điện và nhà xưởng, bao gồm thiết kế, lập bản vẽ chi tiết, Autocad, thương mại, vận chuyển, lắp đặt và xây dựng.

Feedback