language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Gilimex

Location: 334A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Company size: 500-999

85 followers

Jobs active (7)

Job Title Location Salary Updated
KIỂM SOÁT NỘI BỘ (New) Ho Chi Minh Competitive 16-10-2019
QA Staff (New) Ho Chi Minh Competitive 16-10-2019
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ho Chi Minh Competitive 14-10-2019
NHÂN VIÊN THƯ KÝ Ho Chi Minh Competitive 14-10-2019
NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ Ho Chi Minh Competitive 13-10-2019
Nhân Viên Thiết Kế ( R&D) Ho Chi Minh Competitive 28-09-2019
Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài Ho Chi Minh Competitive 17-09-2019

About us

Gilimex - Công Ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh

 -Tiền thân của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh là Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu Quận Bình Thạnh, được thành lập năm 1982 theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 19/3/1982 của UBND Tp.HCM.
Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh đã tiến hành cổ phần hóa chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/11/2000 với - Vốn Điều lệ ban đầu là 12 tỷ đồng.

 

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: