language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

Location: 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Company size: 100-499Field of operations: LimitedWebsite: https://www.gpbank.com.vn/tuyendung

Jobs active (47)

Job Title Location Salary Updated
Cán Bộ Kế Toán Giao Dịch tại TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 26-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Hải Phòng Hai Phong Competitive 26-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Quảng Ninh Ninh Binh Competitive 26-06-2019
Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Ninh Bình Ninh Binh Competitive 26-06-2019
Cán Bộ Kho Quỹ tại Hải Phòng Hai Phong Competitive 26-06-2019
Cán Bộ Kế Toán Giao Dịch tại Hải Phòng Hai Phong Competitive 26-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Ninh Bình Ninh Binh Competitive 26-06-2019
Cán Bộ Kho Quỹ tại Chi nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Mảng Quản Lý Rủi Ro, Kế Toán, Tín Dụng Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Khách Hàng Cá Nhân- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Bình Dương Binh Duong Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Chi nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kế Toán Giao Dịch tại Chi nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ BA- Phòng CoreBanking- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Định Chế Tài Chính Phòng Treasury- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Quản Trị Máy Chủ Core- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Phát Triển Sản Phẩm Dịch Vụ- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ- Nghiệp Vụ Kế Toán Tài Chính & An Toàn Kho Quỹ- Miền Bắc Ha Noi Competitive 25-06-2019
Kiểm Toán Viên Công Nghệ Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Thị Trường Vốn Phòng Treasury- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Xử Lý Và Thu Hồi Nợ Tại Chi Nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Công Nghệ Thông Tin tại khu vực TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kế Toán Tài Chính Khu Vực TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Xử Lý Và Thu Hồi Nợ - Trụ Sở Chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ - Trụ Sở Chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng - Trụ Sở Chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Đà Nẵng Da Nang Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Phê Duyệt Tín Dụng - Trụ Sở Chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kế Toán Giao Dịch tại Bình Dương Binh Duong Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Chính Phụ Trách Mảng Kế Toán (CVC) Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Gia Lai Gia Lai Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp KTNB Mảng Tín Dụng, KTNB Mảng Quản Lý Rủi Ro Ha Noi Competitive 25-06-2019
Trưởng Phòng Giao Dịch Tại Chi Nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Quản Lý Rủi Ro- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kiểm Tra Tín Dụng Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ Ha Noi Competitive 25-06-2019
Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kiểm Tra Tín Dụng Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ Ha Noi Competitive 25-06-2019
Phó Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ - Trụ Sở Chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Phó Phòng Giao Dịch Tại Chi Nhánh Ha Noi Competitive 25-06-2019
Phó Phòng Kinh Doanh Tại Ninh Bình Ninh Binh Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Kinh Doanh tại Vũng Tàu Ba Ria-VT Competitive 25-06-2019
Cán Bộ Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ - Nghiệp Vụ Huy Động Vốn (Thị Trường I Và Thị Trường II) - Dịch Vụ Khách Hàng Và Ngoại Hối- Miền Bắc Ha Noi Competitive 25-06-2019
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Core Banking T24- Trụ sở chính Ha Noi Competitive 25-06-2019
Phó Trưởng Kiểm Toán Nội Bộ Ha Noi Competitive 25-06-2019

About us

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) là Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, đang từng bước thực hiện tái cơ cấu để trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, GPBank cần tuyển các ứng viên cho vị trí làm việc tại Trụ sở chính, cụ thể như sau:

1.      Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng

-       01 Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng- Khối Quản lý rủi ro và Pháp chế;

-       01 Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ- Khối Quản lý rủi ro và Pháp chế;

-       01 Trưởng Kiểm toán nội bộ;

-       05 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ về nghiệp vụ Kế toán hoặc phi tín dụng;

-       06 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ về nghiệp vụ tín dụng hoặc kiểm toán;

-       01 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ có kinh nghiệm về công nghệ thông tin.

2.      Mô tả công việc và yêu cầu: Xem chi tiết tại website của GPBank (https://www.gpbank.com.vn/tuyendung).

3.      Hồ sơ dự tuyển

-         Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu quy định của GPBank (download tại website của GPBank https://www.gpbank.com.vn/tuyendung);

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần chứng thực) chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

-         Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

-         Bản sao giấy khai sinh (không cần chứng thực);

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

-         Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có chứng thực theo yêu cầu của GPBank tại vòng phỏng vấn hoặc trước khi có kết quả tuyển dụng theo quy định của GPBank.

4.      Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

-         Thời gian: Từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017.

-         Địa điểm: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ Trụ sở chính GPBank (Tầng 19, Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Lưu ý:

- Thông tin chi tiết xem tại website https://www.gpbank.com.vn/tuyendung;

- GPBank chỉ thông báo lịch phỏng vấn đối với ứng viên đủ điều kiện dự tuyển;

- Không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi tuyển vào GPBank và không trúng tuyển trong vòng 06 tháng tính từ ngày thi gần nhất cho đến ngày đăng tải thông báo tuyển dụng này;

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG GPBANK

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: