language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Green Edu

Location: R4-08 Đường số 2, P. Tân Phong, Q. 7

Company size: 10-20Field of operations: Joint StockWebsite: https://greenedu.vn

Jobs active (6)

Job Title Location Salary Updated
ACCOUNTANT - KẾ TOÁN (New) Ho Chi Minh 10 Tr - 12 Tr VND 16-09-2019
Business Analyst Ho Chi Minh 8 Tr - 14 Tr VND 16-09-2019
Recruitment and Training Officer Ho Chi Minh 7 Tr - 14 Tr VND 13-09-2019
Administrative Officer Ho Chi Minh 7 Tr - 12 Tr VND 02-09-2019
Assistant to CEO & Management Ho Chi Minh 7 Tr - 12 Tr VND 01-09-2019
Web Developer Ho Chi Minh 8 Tr - 14 Tr VND 01-09-2019

About us

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường. Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắc xích phát triển rời rạc liên kết lại với nhau để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho nông sản Việt Nam

Cùng chia sẻ giá trị “WE – Chúng tôi”, đội ngũ nhân viên và cộng sự của Green Edu xây dựng và hướng tới một mục tiêu chung: giải quyết các vấn đề của Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người.

Tìm hiểu chi tiết về Green Edu, vui lòng truy cập https://www.greenedu.vn

 

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: