Hải Sơn Corp.
Hải Sơn Corp.

Hải Sơn Corp.

Location

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Hải Sơn Corp.

$ Competitive

  • Long An

Hải Sơn Group

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ Over 6 Tr VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ Competitive

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ Competitive

  • Long An

About us

Trụ sở chính tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Công ty có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực khai thác - xây dựng khu công nghiệp tại Long An. Công ty luôn vận hành kinh doanh có trách nhiệm và luôn vận hành theo tiêu chí "Luôn luôn lắng nghe và đổi mới"

Message from Hải Sơn Corp.

Hải Sơn vận hành theo tiêu chí:

- Trọng dụng nhân tài

- Công bằng và luôn có trách nhiệm

- Luôn luôn xây dựng nền tảng lâu dài, bền vững

Feedback