Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Location

594 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM


Company Information
  • Company size: trên 1000
  • Field of operations: Joint Stock
185 followers

Jobs active

(New)

Hệ Thống Trường Quốc Tế Việt Úc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Hệ Thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) là trường song ngữ chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu và đồng thời giữ gìn những giá trị Việt Nam. VAS luôn lấy học sinh làm trọng tâm và là trường tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp dạy và học mới.

Song song với sứ mệnh đào tạo nên một thế hệ trẻ Việt Nam, chúng tôi đặc biệt quan tâm đếm chiến lược phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và các chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác…

Photo

Feedback