HR Vietnam’s ESS Client

HR Vietnam’s ESS Client

Location

Pasteur Tower, Ground Floor, 139 Pasteur st., Dist. 3


Company Information
  • Field of operations: Foreign
714 followers

Jobs active

(New)

HR Vietnam’s ESS Client

$ 44 Mil - 88 Mil VND

  • Dong Nai
(New)

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

As a leading consultancy with operations nationwide, HR Vietnam provides clients and candidates with tailor-made solutions in executive recruitment, career management as well as payroll services. We deliver innovative hands-on solutions that address both recruitment strategies and human resources.

HRVietnam là công ty hàng đầu về tuyển dụng và tư vấn nguồn nhân lực tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự, cung cấp - quản lý nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho ứng viên. HR Vietnam luôn chú trọng mang đến cho nhà tuyển dụng những giải pháp sáng tạo cả trong chiến lược tuyển dụng lẫn quản lý nguồn nhân lực.

Feedback