Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

Location

92 - 94 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước II, Phú Mỹ Hưng, Q.7


Company Information
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Được thành lập vào tháng 10/1984. Chúng tôi là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thành công đó có được là nhờ những phấn đấu không ngừng suốt 26 năm có mặt trên thị trường của tập thể quản lý, nhân viên Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery. Trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực luôn là mục tiêu hàng đầu trong các chiến lược phát triển của chúng tôi. Tại Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery bạn sẽ được làm việc trong môi trường an toàn, thu nhập cạnh tranh và các chương trình đào tạo phát triển.
Feedback