language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Location: QL 80, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò

Jobs active (3)

Job Title Location Salary Updated
Giám Sát Bán Hàng Kênh GT Da Nang 11 Tr - 18 Tr VND 17-10-2019
Chuyên viên Trade Marketing Ha Noi Competitive 22-09-2019
Nhân viên hỗ trợ/triển khai DMS Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 22-09-2019

About us

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: