INTERNET GIANT

INTERNET GIANT

Location

Lầu 2, 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited

Jobs active

INTERNET GIANT

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

INTERNET GIANT là Công ty hoạt động lĩnh vực Marketing được xây dựng trên mô hình AAOII tập trung vào chuỗi Thu hút - Chuyển đổi -Tối ưu - Tích hợp - Cải thiện và nhằm hướng đến kết quả quảng cáo hiệu quả.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi định hướng với 3 hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm: Dự án Truyền thông Kỹ thuật số, Trung tâm Marketing và Dịch vụ mạng lưới quảng cáo.

 

Message from INTERNET GIANT

MỤC TIÊU ĐẾN 2023

Cung cấp đến thị trường trên 40 dịch vụ giải trí kỹ thuật số chất lượng cao

Phục vụ giải pháp quảng bá đa phương tiện cho hơn 3000 khách hàng doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp tăng trưởng hiệu quả hơn 20% trên nền tảng mạng lưới quảng cáo số.

Feedback