language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Japan Vietnam Jobs

Location: 167-169 SGR Building

Company size: 10-20

Jobs active (1)

Job Title Location Salary Updated
Nhân viên Kinh Doanh Ha Noi 13,2 Tr - 22 Tr VND 21-09-2019

About us

Japan VietNam Jobs là công ty chuyên về giới thiệu nguồn nhân lực, là cầu nối giữa ứng viên Việt Nam và các công ty Nhật Bản lớn. Mặc dù là công ty mới, nhưng định hướng phát triển lớn mạnh trong tương lai rất rõ ràng và cụ thể.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: