LienVietPostBank

Location: Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Company size: 4000Field of operations: Joint StockWebsite: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/

Jobs active (202)

Job Title Location Salary Updated
Bình Định - Chuyên Viên Tổ Quản Lý Phòng Giao Dịch Bưu Điện Binh Dinh Competitive 17-10-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động - Dịch Vụ Ha Noi Competitive 17-10-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Văn Bản Định Chế Ha Noi Competitive 17-10-2017
Hà Nam - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát hoạt động (New) Ha Nam Competitive 16-10-2017
Khu vực Hà Nội - Phó Trưởng Phòng Khách hàng (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
Ninh Bình - Chuyên viên Giám sát hoạt động (New) Ninh Binh Competitive 16-10-2017
Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn (New) Ninh Binh Competitive 16-10-2017
Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên (New) Khanh Hoa Competitive 16-10-2017
Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng & Giao dịch viên (New) Hoa Binh Competitive 16-10-2017
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Sơn Tây - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên Giám sát hoạt động (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
Hà Nội - Chi nhánh Xuân Mai - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
Hà Nội - PGD lớn Đông Anh - Chuyên viên Khách hàng cá nhân (New) Ha Noi Competitive 16-10-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Tư Vấn Và Hỗ Trợ Pháp Lý Ha Noi Competitive 16-10-2017
HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Thẩm định Định chế tài chính Ha Noi Competitive 16-10-2017
Quảng Ngãi - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Quang Ngai Competitive 15-10-2017
Bắc Ninh - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Bac Ninh Competitive 15-10-2017
HO - Văn Phòng HĐQT - Chuyên Viên Tổ Trợ Lý, Thư Ký Hội Đồng Quản Trị Ha Noi Competitive 15-10-2017
Huyện Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nâng Cấp Ha Noi Competitive 14-10-2017
Huyện Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa - Chuyên Viên Khách Hàng Ha Noi Competitive 14-10-2017
Huyện Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa - Giao Dịch Viên Kiêm Kiểm Ngân Ha Noi Competitive 14-10-2017
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quang Binh Competitive 13-10-2017
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Nghe An Competitive 13-10-2017
Quảng Trị - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quang Tri Competitive 13-10-2017
Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quang Ninh Competitive 13-10-2017
Lai Châu - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lai Chau Competitive 13-10-2017
Khánh Hòa - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Khanh Hoa Competitive 13-10-2017
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lam Dong Competitive 13-10-2017
Phú Thọ - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Phu Tho Competitive 13-10-2017
Thái Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thai Binh Competitive 13-10-2017
Hải Dương - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hai Duong Competitive 13-10-2017
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hai Phong Competitive 13-10-2017
Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Kon Tum Competitive 13-10-2017
Quảng Ngãi - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quang Ngai Competitive 13-10-2017
Lạng Sơn - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Lang Son Competitive 13-10-2017
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Yen Bai Competitive 13-10-2017
Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Ninh Thuan Competitive 13-10-2017
Ninh Thuận - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ninh Thuan Competitive 13-10-2017
Huế - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện T. Thien Hue Competitive 13-10-2017
Thái Nguyên - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thai Nguyen Competitive 13-10-2017
Hòa Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Hoa Binh Competitive 13-10-2017
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Nam Dinh Competitive 13-10-2017
Quảng Nam - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quang Nam Competitive 13-10-2017
Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Vinh Phuc Competitive 13-10-2017
Khu vực Hà Nội - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ha Noi Competitive 13-10-2017
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Lam Dong Competitive 13-10-2017
Quảng Ninh - Chuyên viên Giám sát hoạt động & Giao dịch viên Quang Ninh Competitive 13-10-2017
Hà Nam - Phòng giao dịch Bình Lục - Kiểm soát viên Ha Nam Competitive 13-10-2017
Tuyên Quang - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện Tuyen Quang Competitive 13-10-2017
HO - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Ha Noi Competitive 13-10-2017
HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Phát triển mạng lưới Ha Noi Competitive 13-10-2017
Quảng Nam - Giao dịch viên Quang Nam Competitive 13-10-2017
Thái Nguyên - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Thai Nguyen Competitive 13-10-2017
Nghệ An - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp/Cá Nhân Nghe An Competitive 13-10-2017
Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 13-10-2017
Yên Bái - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Yen Bai Competitive 13-10-2017
Phó Giám Đốc Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp Kiêm Trưởng Phòng Quan Hệ Công Chúng Ha Noi Competitive 13-10-2017
Tuyên Quang - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Tuyen Quang Competitive 13-10-2017
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên Hai Phong Competitive 12-10-2017
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Sơn Tây - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Ha Noi Competitive 12-10-2017
Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 12-10-2017
Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh Ha Noi Competitive 12-10-2017
Gia Lai - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Gia Lai Competitive 12-10-2017
Cao Bằng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Cao Bang Competitive 12-10-2017
Hà Giang - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ha Giang Competitive 12-10-2017
Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ha Nam Competitive 12-10-2017
Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng & Giao dịch viên Hoa Binh Competitive 12-10-2017
Thanh Hóa, Nam Định - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thanh Hoa Competitive 12-10-2017
Điện Biên - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Dien Bien Competitive 12-10-2017
Dak Nông - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Dak Nông Competitive 12-10-2017
Đà Nẵng - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Da Nang Competitive 12-10-2017
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc Ha Noi Competitive 12-10-2017
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Hỗ trợ vận hành Ha Noi Competitive 12-10-2017
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá Ha Noi Competitive 12-10-2017
HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Ban Phát triển mạng lưới Ha Noi Competitive 12-10-2017
Hà Nội - Đông Anh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 12-10-2017
Huế - Chuyên viên Khách hàng cá nhân T. Thien Hue Competitive 12-10-2017
Hà Tĩnh - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Bac Can Competitive 12-10-2017
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro & Phòng, Chống rửa tiền Ha Noi Competitive 12-10-2017
HO - Đông Anh/ Hà Đông - Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng Tổ Thẩm định Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh Ha Noi Competitive 12-10-2017
Thanh Hóa - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện & Kiểm ngân Binh Dinh Competitive 12-10-2017
Quảng Nam - Chuyên viên Kế toán Nội bộ & Giao dịch viên Quang Nam Competitive 12-10-2017
HO - Chuyên Viên Mua Sắm, Quản Lý Tài Sản Và Đội Xe Ha Noi Competitive 12-10-2017
Khu Vực Hà Nội - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bưu Điện Ha Noi Competitive 12-10-2017
Gia Lai - Tuyển dụng các vị trí PGD Bưu điện nâng cấp Gia Lai Competitive 12-10-2017
Lào Cai - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lao Cai Competitive 12-10-2017
Lạng Sơn - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Lang Son Competitive 12-10-2017
Hòa Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Hoa Binh Competitive 12-10-2017
Thái Nguyên - Tổ Trưởng Tổ Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Thai Nguyen Competitive 11-10-2017
HO - Trung Tâm Kinh Doanh Ví Việt - Tổng Đài Viên Ha Noi Competitive 11-10-2017
Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhân Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Phó Giám Đốc Khối Kiêm Trưởng Phòng Nghiên Cứu Chiến Lược Và Phân Tích Kinh Tế Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Và Thương Hiệu Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Giám Sát Kinh Doanh Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Ban Chính Sách Giá Ha Noi Competitive 11-10-2017
Chương Trình Thực Tập Sinh Tiềm Năng Lienvietpostbank Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 11-10-2017
Bắc Kạn - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp Bac Can, Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Chi Nhánh Xuân Mai - Tổ Trưởng Tổ Giám Sát Kinh Doanh Và Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 11-10-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Ha Noi Competitive 11-10-2017
Đắk Lắk - Tuyển Dụng Các Vị Trí PGD Bưu Điện Nâng Cấp DakLak Competitive 11-10-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên Mobile (Android/IOS) Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Tĩnh - Tổ trưởng Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện & Giao dịch viên Ha Tinh Competitive 10-10-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Lập Trình Viên PHP Ha Noi Competitive 10-10-2017
HO - Khối Ngân hàng Điện tử - Lập trình viên BigData Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì, Gia Lâm​ - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 10-10-2017
HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Phòng Kiểm toán phi tín dụng Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Tháng 09/2017 Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tháng 09/2017 Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Nội - Giao dịch viên - Tháng 09/2017 Ha Noi Competitive 10-10-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Chuyên Viên Thiết Kế (Web & Ứng Dụng Di Động) Ha Noi Competitive 10-10-2017
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Java Ha Noi Competitive 10-10-2017
Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Ha Noi Competitive 10-10-2017
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Quang Binh Competitive 08-10-2017
Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Quang Ninh, Thai Nguyen Competitive 07-10-2017
Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn Ninh Binh Competitive 07-10-2017
Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Bac Can, Lao Cai Competitive 07-10-2017
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Nghe An Competitive 07-10-2017
Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Khanh Hoa Competitive 07-10-2017
Ninh Bình - Tuyển dụng Phòng Giám sát hoạt động Ninh Binh Competitive 07-10-2017
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Vinh Phuc Competitive 07-10-2017
Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Lang Son, Tuyen Quang Competitive 07-10-2017
Hà Nam - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát hoạt động Ha Nam Competitive 07-10-2017
Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Ninh Binh Competitive 07-10-2017
Khu vực Hà Nội - Phó Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 06-10-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Chuyên viên Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 06-10-2017
Dak Lak - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh DakLak Competitive 06-10-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp Ha Noi Competitive 06-10-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Bưu Điện An Lão, An Dương, Đồ Sơn, Cát Hải - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Hai Phong Competitive 05-10-2017
Hải Phòng - Giám Đốc Phòng Giao Dịch Bưu Điện Cát Hải Hai Phong Competitive 05-10-2017
Hải Phòng - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp Hai Phong Competitive 05-10-2017
HO - Khối Văn Phòng - Chuyên Viên Truyền Thông Ha Noi Competitive 05-10-2017
Nghệ An - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Nghe An Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 05-10-2017
Ninh Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên Ninh Binh Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Ba Vì - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Ha Noi Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Gia Lâm - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Ba Vì - Tuyển Dụng Các Vị Trí Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 05-10-2017
Chuyên viên Ban Thiết kế sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Ha Noi Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 05-10-2017
Chuyên Viên Ban Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ Ha Noi Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Xuân Mai - Giao Dịch Viên Ha Noi Competitive 05-10-2017
Khối Sản Phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động - Dịch vụ Ha Noi Competitive 05-10-2017
Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Trên Hội Sở Ha Noi Competitive 05-10-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 05-10-2017
Khánh Hòa - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Khanh Hoa Competitive 05-10-2017
Nam Định - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Nam Dinh Competitive 05-10-2017
Hà Nội - Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 05-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Báo Cáo Thông Tin Quản Trị Và Ngân Hàng Nhà Nước Ho Chi Minh Competitive 05-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hạ Tầng CNTT Ho Chi Minh Competitive 01-10-2017
Khu Vực Hà Nội - Ba Vì , Gia Lâm- Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 01-10-2017
Hải Phòng - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên & Giao Dịch Viên Hai Phong Competitive 01-10-2017
Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Bưu Điện An Lão, Đồ Sơn, Cát Hải - Tuyển Dụng Các Vị Trí Hai Phong Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Corebanking Ho Chi Minh Competitive 01-10-2017
Hà Nội - Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lâm, Ba Vì Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Khối Kiểm Toán Nội Bộ - Chuyên Viên Phòng Kiểm Toán Tín Dụng Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Cở Sở Dữ Liệu Và Middleware Ho Chi Minh Competitive 01-10-2017
Khu Vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Ha Noi Competitive 01-10-2017
Khu Vực Hà Nội - Ba Vì, Gia Lâm - Trưởng/Phó Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Tổng Đài Viên Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên An Ninh Thông Tin Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 01-10-2017
Phó Giám Đốc Khối Quản Lý & Phát Triển Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ha Noi Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Ban Báo Cáo Thống Kê Ho Chi Minh Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Ban Quản Lý Và Tham Số Sản Phẩm Ho Chi Minh Competitive 01-10-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 01-10-2017
Bình Thuận -Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Gia Lai, Khanh Hoa Competitive 29-09-2017
Hà Nội - Chi nhánh Thanh Trì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Ha Noi Competitive 27-09-2017
Tuyên Quang - Kiểm Ngân Tuyen Quang Competitive 27-09-2017
Hà Nội-Chi Nhánh Thanh Trì -Tuyển Dụng Các VT Phòng Giám Sát Hoạt Động Ha Noi Competitive 27-09-2017
Hà Nội - Chi Nhánh Thanh Trì-Tuyển Dụng Các VT Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ha Noi Competitive 27-09-2017
Khánh Hòa - Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nâng Cấp Vạn Ninh - Kiểm Soát Viên Hai Phong Competitive 27-09-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 27-09-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Ban Thiết Kế Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Ha Noi Competitive 27-09-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống CNTT Ho Chi Minh Competitive 25-09-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Anh Ninh Thông Tin Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 25-09-2017
HO - Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 25-09-2017
Chuyên viên Quản trị ứng dụng CoreBanking Ho Chi Minh Competitive 25-09-2017
HO - Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Cở Sở Dữ Liệu Và Middleware Ho Chi Minh Competitive 25-09-2017
HO - Chuyên Viên Ban Quản Lý Và Tham Số Sản Phẩm Ho Chi Minh Competitive 25-09-2017
HO - Khối Nhân Sự - Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Và Thương Hiệu Tuyển Ha Noi Competitive 25-09-2017
HO - Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Ha Noi Competitive 24-09-2017
Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Phòng Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Ho Chi Minh Competitive 24-09-2017
Tuyển Dụng Các Vị Trí Tại Phòng Giao Dịch Bưu Điện Nam Dinh, Thanh Hoa Competitive 23-09-2017
Hà Nội (Sơn Tây) - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi Competitive 23-09-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Test Lead Ha Noi Competitive 23-09-2017
HO - Khối Ngân Hàng Điện Tử - Chuyên Viên Kiểm Thử/QA/Tester Ha Noi Competitive 23-09-2017
Sơn La - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Son La Competitive 23-09-2017
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Ban Triển Khai Bảo Hiểm Ha Noi Competitive 21-09-2017
Thái Bình - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Thai Binh Competitive 20-09-2017
HO - Khối Khách Hàng Chiến Lược - Chuyên Viên Hỗ Trợ Hệ Thống & Chính Sách Ha Noi Competitive 20-09-2017
Kiểm Soát Viên & Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hai Phong Competitive 19-09-2017
Hà Nội - Giao Dịch Viên - Tháng 08/2017 Ha Noi Competitive 17-09-2017
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tháng 08/2017 Ha Noi Competitive 17-09-2017

About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Sau hơn 7 năm thành lập và hoạt động, LienVietPostBank đã phát triển thành 1 trong top 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank cũng là một trong những NH có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống NH với gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ. Tổng số nhân sự của LienVietPostBank đã lên tới gần 4.000 người, gấp 8 lần so với tổng số nhân sự thời điểm Ngân Hàng chính thức hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định sự phát triển qua những hoạt động hiệu quả trên toàn quốc. Chúng tôi cần tuyển cán bộ làm việc trên cả nước - được đăng tuyển tại http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/, cụ thể như sau:

Message from LienVietPostBank

Liên kết phát triển

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: