language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

LOTTE FINANCE VIETNAM

Location: Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai

Field of operations: Multinational Corporation

229 followers

Jobs active (130)

Job Title Location Salary Updated
AML - CV/CVCC Phòng Chống Rửa Tiền Ha Noi Competitive 18-01-2020
QA/ QC - Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Ha Noi Competitive 18-01-2020
CV/CVCC Đào Tạo Ha Noi Competitive 18-01-2020
Telesales (Được Cung Cấp Data) Ha Noi 6 Tr - 15 Tr VND 18-01-2020
Development Product Senior Officer - CVCC Phát Triển Sản Phẩm Ha Noi Competitive 18-01-2020
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hải Phòng Hai Phong Competitive 18-01-2020
Telesale Supervisor (New) Ha Noi Competitive 17-01-2020
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo kinh doanh - Khu vực HCM Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Chuyên viên kiểm soát chất lượng cuộc gọi HCM Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Chuyên Viên Phân Tích, Báo Cáo - Bộ Phận Thẩm Định Ha Noi Competitive 17-01-2020
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo Kinh Doanh - Khu Vực HCM (New) Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (New) Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hà Nội (New) Ha Noi Competitive 16-01-2020
Collection Support Officer - Chuyên viên Hỗ trợ Khối Thu hồi nợ (New) Ha Noi Competitive 16-01-2020
QA_Chuyên viên kiểm soát chất lượng cuộc gọi HCM (New) Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại Ha Noi Competitive 16-01-2020
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Cần Thơ Khanh Hoa Competitive 16-01-2020
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV An Giang Khanh Hoa Competitive 16-01-2020
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Khánh Hòa Khanh Hoa Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Thẻ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên viên quản lý chất lượng - Operation s Quality control and analysys data Officer Ha Noi Competitive 16-01-2020
CV Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Collection Field Officer Binh Duong Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ KV Đông Nam Bộ Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai Competitive 15-01-2020
Phiên Dịch Tiếng Hàn Hà Nội Ha Noi Competitive 15-01-2020
Data Analyst and Report - Chuyên Viên Phân Tích, Báo Cáo Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Đồng Nai Dong Nai Competitive 15-01-2020
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 15-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 15-01-2020
Telesale Supervisor Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Telesales Team Lead_Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Senior Sales Planning Analyst Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Tra Soát Và Giải Quyết Khiếu Nại Thẻ Visa Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng - KV Hải Phòng Hai Phong Competitive 15-01-2020
Durable Loan Officer Ha Noi Competitive 14-01-2020
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ha Noi Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng - Operation s Quality Control and Analysys Data Officer Ha Noi Competitive 14-01-2020
Chuyên viên phân tích hiệu quả kinh doanh - Business Planning Analyst Ha Noi Competitive 14-01-2020
Trưởng Nhóm Tư Vấn Thẻ Tín Dụng - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại (Nhận việc sau Tết) Ha Noi Competitive 14-01-2020
Chuyên viên tư vấn tín dụng KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 14-01-2020
Senior Sales Planning Analyst Ha Noi Competitive 13-01-2020
CV/CVCC Kiểm Soát Tuân Thủ - Khối Pháp Chế Tuân Thủ Ha Noi Competitive 13-01-2020
Trưởng Bộ Phận / CVCC Giám Sát Chất Lượng Thu Hồi Nợ Ha Noi Competitive 13-01-2020
Telesales Team Lead_Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại Ha Noi Competitive 13-01-2020
Data Analyst - Marketing Division Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh - Business Planning Analyst Ha Noi Competitive 13-01-2020
Marketing Manager Ha Noi Competitive 13-01-2020
PR Senior Staff - CVCC Truyền thông và phát triển thương hiệu (Nhận việc sau Tết) Ha Noi Competitive 13-01-2020
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 13-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh KV Vĩnh Long Vinh Long Competitive 13-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh KV Hậu Giang Hau Giang Competitive 13-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh KV Vĩnh Long Vinh Long Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Ho Chi Minh Competitive 12-01-2020
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 12-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh thẻ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 12-01-2020
Chuyên viên tư vấn thẻ tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 12-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh thẻ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 12-01-2020
Legal Collection - Chuyên viên pháp lý xử lý nợ KV Hà Nội Ha Noi Competitive 12-01-2020
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV miền Bắc Hai Phong, Bac Ninh, Vinh Phuc Competitive 11-01-2020
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV miền Trung Da Nang, Thanh Hoa, Nghe An Competitive 11-01-2020
Digital Marketing Officer Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên cao cấp Kế toán nội bộ Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 11-01-2020
Marketing Senior Officer Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên Pháp chế Ha Noi Competitive 11-01-2020
Trưởng bộ phận/ CVCC Giám sát Chất lượng Thu hồi nợ Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên tư vấn thẻ tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 10-01-2020
Chuyên Viên Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh - Business Planning Analysis Ha Noi Competitive 10-01-2020
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Ha Noi Competitive 10-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Khu vực Bình Dương Binh Duong Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - An Giang An Giang Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Đồng Tháp Dong Thap Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Cần Thơ Can Tho Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Đồng Nai Dong Nai Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Long An Long An Competitive 09-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh - Khánh Hòa Khanh Hoa Competitive 09-01-2020
Chuyên viên xử lý nợ - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 08-01-2020
CV/CVCC điều tra hiện trường - Fraud Investigation Officer Ha Noi Competitive 08-01-2020
TELESALES (ĐƯỢC CUNG CẤP DATA) Ha Noi 6 Tr - 15 Tr VND 08-01-2020
Marketing Officer Ha Noi Competitive 08-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Phát Triển Kênh Đối Tác Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Ho Chi Minh Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ (Đã Làm Việc Tại Các Tổ Chức Tài Chính - Ngân Hàng) Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ - HCM Ho Chi Minh Competitive 05-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 05-01-2020
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Bình Dương, Hồ Chí Minh Ho Chi Minh, Binh Duong Competitive 05-01-2020
Legal Collection - Chuyên viên pháp lý xử lý nợ KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 05-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Tháp/ An Giang An Giang, Dong Thap Competitive 04-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Long An Long An Competitive 04-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Cần Thơ Can Tho Competitive 04-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Nai Dong Nai Competitive 04-01-2020
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Khánh Hòa Khanh Hoa Competitive 04-01-2020
Chuyên Viên Phân Tích Kế Hoạch Kinh Doanh Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Ha Noi Competitive 04-01-2020
Telesales - Database Management Supervisor Ha Noi Competitive 04-01-2020
Marketing Senior Officer Ha Noi Competitive 04-01-2020
Marketing Senior Officer Ha Noi Competitive 04-01-2020
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 03-01-2020
Telesales - Database Management Officer (Nhận việc sau Tết) Ha Noi Competitive 01-01-2020
Digital Marketing Officer Ha Noi Competitive 01-01-2020
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 01-01-2020
CV thu hồi nợ hiện trường - Collection Field Officer Binh Duong Competitive 01-01-2020
Marketing Manager Ha Noi Competitive 01-01-2020
Graphic Designer Ha Noi Competitive 01-01-2020
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Ha Noi Competitive 01-01-2020
Nhân Viên Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV HCM Ho Chi Minh Competitive 30-12-2019
Marketing Officer Ha Noi Competitive 29-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 29-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 29-12-2019
Trưởng nhóm Tư vấn Thẻ tín dụng KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 28-12-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Hải Phòng Hai Phong Competitive 27-12-2019
Phiên dịch tiếng hàn Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 25-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 25-12-2019
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Đồng Nai Ho Chi Minh Competitive 25-12-2019
Digital Marketing Officer Ha Noi Competitive 25-12-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 23-12-2019
Sales Assistant - Trợ Lý Kinh Doanh Ha Noi Competitive 23-12-2019
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hà Nội - Call Underwriting Ha Noi Competitive 22-12-2019
Chuyên viên Thẩm định thực địa - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 22-12-2019
Marketing Manager Ha Noi Competitive 22-12-2019
Nhân viên giao nhận hồ sơ (Courier) - KV Đồng Nai Dong Nai Competitive 22-12-2019
Development Product Senior Officer - CVCC Phát triển sản phẩm (Nhận việc sau tết) Ha Noi Competitive 22-12-2019
CV/CVCC Tuân thủ - Compliance Senior Officer (Nhận việc sau Tết) Ha Noi Competitive 22-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Ha Noi 10 Tr - 30 Tr VND 21-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV miền Trung Da Nang, Thanh Hoa, Nghe An Competitive 21-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 21-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Miền Bắc Thai Nguyen, Hai Phong, Bac Ninh Competitive 21-12-2019
Trưởng phòng kinh doanh khu vực - Kênh trả góp Ho Chi Minh Competitive 20-12-2019

About us

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry, distribution, hotel, tourism, F & B and finance.

Lotte Card is a credit card company based on Lotte Group's largest distribution and service network in Korea. Lotte Card is a credit card company that covers Lotte Group's entire network and infrastructure, from department stores, marts, on-line shopping to movie theaters, coffee shops, Is a leading provider of credit finance services that combines services with FinTech.

In addition, considering the diverse lifestyles of our customers, Lotte Card is dedicated to developing competitive services that can only be provided by Lotte Card. Lotte Card aims to become a company that is always loved by our customers as a partner through useful and convenient benefits and services.

LOTTE CARD acquired a 100% stake in Techcom Finance at Techcombank, one of Vietnam's major banks, and was approved by STATE BANK OF Vietnam for final approval of Vietnam Finance business in March this year.

LOTTE Finance Vietnam (= LOTTE CARD) will start full-fledged financial services in Vietnam. Based on Korea’s advanced financial services and credit management technology, FINTECH and Big Data, And ultimately aims to become the best financial services company in Vietnam.

 

Currently, LOTTE Finance Vietnam is located in Lotte Center Hanoi and will provide our employees with the best office environment and infrastructure.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: