language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

LOTTE FINANCE VIETNAM

Location: Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai

Field of operations: Multinational Corporation

125 followers

Jobs active (118)

Job Title Location Salary Updated
Data Entry Officer - Chuyên Viên Nhập Liệu Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 8 Tr - 9 Tr VND 24-05-2019
Chuyên viên cao cấp Chính sách gian lận tín dụng tiêu dùng - Consumer Loan Fraud Strategy Officer Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hồ Chí Minh Da Nang 8 Tr - 9 Tr VND 24-05-2019
Web Publisher Ha Noi Competitive 24-05-2019
CV/CVCC Tuân thủ - Compliance Senior Officer (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Trưởng bộ phận Pháp lý Xử lý nợ (New) Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 23-05-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Thái Nguyên Thai Nguyen Competitive 23-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Đồng Nai Dong Nai Competitive 23-05-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - KV Hải Phòng Hai Phong Competitive 23-05-2019
Third Party Manager Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Kiểm soát khoản vay Ha Noi Competitive 23-05-2019
Telesales Team Lead_Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại Ha Noi Competitive 23-05-2019
QA/ QC - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng cuộc gọi Ha Noi Competitive 23-05-2019
Telesales - Database Management Supervisor Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Kiểm soát chất lượng và Phân tích dữ liệu Vận hành - Operation s Quality control and analysys data Officer Ha Noi Competitive 23-05-2019
Graphic Designer Ha Noi Competitive 23-05-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hồ Chí Minh (New) Ho Chi Minh Competitive 22-05-2019
Trưởng phòng kinh doanh Thẻ (New) Ha Noi Competitive 22-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Vĩnh Phúc (New) Vinh Phuc Competitive 22-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Hải Phòng (New) Hai Phong Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (New) Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Báo Cáo Thu Hồi Nợ (MIS) (New) Ha Noi Competitive 22-05-2019
Sales Analyst - Chuyên viên phân tích kế hoạch kinh doanh (New) Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - KV HCM Ho Chi Minh Competitive 22-05-2019
CV/CVCC đào tạo Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Kiểm soát chất lượng vận hành Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Thái Nguyên Thai Nguyen 8 Tr - 9 Tr VND 22-05-2019
Telesales - Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Ha Noi Competitive 22-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Đà Nẵng Da Nang 5 Tr - 10 Tr VND 21-05-2019
Telesales Trainer - Chuyên viên đào tạo Telesales Ha Noi Competitive 21-05-2019
Web Development Ha Noi Competitive 21-05-2019
Sale Trainer - Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên Điều tra qua điện thoại Ha Noi Competitive 21-05-2019
CV/CVCC điều tra hiện trường - Fraud Investigation Officer Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Bình Dương Binh Duong 8 Tr - 9 Tr VND 21-05-2019
Sales Support Manager - Trưởng Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 21-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 21-05-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ Ha Noi 10 Tr - 25 Tr VND 21-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu Vực Bắc Ninh Bac Ninh 8 Tr - 9 Tr VND 21-05-2019
Chuyên viên Phát triển mạng lưới Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 21-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh thẻ Tín dụng - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 20-05-2019
Marketing Senior Officer - Kinh nghiệm Ngân hàng/Tài chính Ha Noi 15 Tr - 25 Tr VND 20-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh Kênh Tiền Mặt - KV Đà Nẵng Da Nang Competitive 20-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 5 Tr - 10 Tr VND 20-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Hà Nội Ha Noi 5 Tr - 10 Tr VND 20-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - KV Hải Phòng Hai Phong Competitive 20-05-2019
Chuyên viên Báo cáo - Khối Pháp chế Tuân thủ Ha Noi Competitive 20-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ tín dụng - KV Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 20-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh thẻ Tín dụng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 20-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Hải Phòng Hai Phong 5 Tr - 10 Tr VND 20-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Bắc Ninh Bac Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 20-05-2019
IT Business Analyst Officer - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Ha Noi 10 Tr - 25 Tr VND 20-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh thẻ Tín dụng - KV Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 18-05-2019
IT Security - CVCC chính sách Bảo Mật Thông Tin Ha Noi 20 Tr - 35 Tr VND 18-05-2019
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Ha Noi Competitive 18-05-2019
Credit Card Maintenance/Management Officer -> Chuyên Viên Quản Lý/Bảo Trì Thẻ Tín Dụng Ha Noi Competitive 18-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Thái Nguyên Thai Nguyen 5 Tr - 10 Tr VND 18-05-2019
Chuyên Viên Tuyển Dụng (Tuyển Mass) - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Ngân Hàng/Tài Chính Ha Noi Competitive 18-05-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Ha Noi Competitive 18-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV HCM Ho Chi Minh Competitive 18-05-2019
AML - CV/CVCC phòng chống rửa tiền Ha Noi Competitive 18-05-2019
CV/CVCC điều tra hiện trường - Fraud Investigation Officer Ha Noi Competitive 18-05-2019
Chuyên viên cao cấp Chính sách gian lận tín dụng tiêu dùng - Consumer Loan Fraud Strategy Officer Ha Noi Competitive 18-05-2019
Telesale (Được Cung Cấp Data) Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 18-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - KV Thái Nguyên Thai Nguyen Competitive 18-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ tín dụng - KV Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 18-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh thẻ Tín dụng - KV Đồng Nai, Bình Dương Binh Duong, Dong Nai Competitive 18-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Khối bán hàng qua điện thoại - Telesales Admin Ha Noi 6 Tr - 8 Tr VND 18-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Bình Dương Binh Duong Competitive 18-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 18-05-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - KV Thái Nguyên Thai Nguyen Competitive 18-05-2019
Chuyên Viên Vận Hành Giải Ngân Ha Noi Competitive 17-05-2019
Collection Manager - Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ Ha Noi Competitive 17-05-2019
Telesales Team Lead_Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại Ha Noi Competitive 17-05-2019
Chuyên viên Vận hành (Quản lý Kho Lưu Trữ Chứng Từ) Ha Noi Competitive 17-05-2019
Chuyên Viên Tạo Nguồn Và Phát Triển Thương Hiệu Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 16-05-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Biết tiếng Hàn Ha Noi 7 Tr - 12 Tr VND 16-05-2019
State agency relation Officer - Chuyên viên Quan hệ công Ha Noi Competitive 16-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh thẻ Tín dụng - Toàn Hệ Thống Ha Noi, Binh Duong, Dong Nai Competitive 16-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - Toàn Hệ Thống Ha Noi, Ho Chi Minh, Binh Duong Competitive 16-05-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - KV Đồng Nai Dong Nai Competitive 16-05-2019
Administration Officer - Ha Noi Ha Noi Competitive 16-05-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Qua Điện Thoại Ha Noi Competitive 16-05-2019
Nhân viên Admin Hành chính Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 15-05-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - KV Đà Nẵng Da Nang Competitive 15-05-2019
Durable Loan Business Development - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Ha Noi Competitive 15-05-2019
Durable Loan Products Development - Chuyên viên Phát triển sản phẩm Ha Noi Competitive 15-05-2019
Kiểm soát chất lượng hoạt động kinh doanh Ha Noi Competitive 11-05-2019
Chuyên viên hỗ trợ tuyển dụng Ha Noi Competitive 09-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - KV Đà Nẵng Da Nang Competitive 09-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 08-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - KV Bình Dương Binh Duong Competitive 08-05-2019
Data Entry Officer - Chuyên Viên Nhập Liệu Ha Noi 5 Tr - 6 Tr VND 08-05-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 08-05-2019
Credit Card Chargeback Officer - Chuyên Viên Tra Soát Và Giải Quyết Khiếu Nại Thẻ Visa Ha Noi Competitive 08-05-2019
Detective Officer - Chuyên viên điều tra Ha Noi Competitive 07-05-2019
Chuyên viên quản trị dữ liệu Ha Noi Competitive 07-05-2019
Trưởng Nhóm Tiền Lương Và Đãi Ngộ Ha Noi Competitive 07-05-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Trực Ca Đêm Ha Noi 7 Tr - 12 Tr VND 05-05-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Làm việc theo ca Ha Noi Competitive 05-05-2019
Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Vận Hành Ha Noi Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Kiểm Tra Thông Tin Khách Hàng - Data Checker Ha Noi Competitive 03-05-2019
CV/CVCC kiểm soát giao dịch thẻ - Card Fraud Detection Officer Ha Noi Competitive 02-05-2019
Sales Planning Manager Ha Noi Competitive 01-05-2019
Business Analyst (BA) Ha Noi 7 Tr - 20 Tr VND 01-05-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng - KV Đồng Nai Dong Nai Competitive 01-05-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Đồng Nai Dong Nai 10 Tr - 15 Tr VND 01-05-2019
QA/ QC - Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Ha Noi Competitive 01-05-2019
Development Product Senior Officer - CVCC Phát triển sản phẩm Ha Noi Competitive 29-04-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - KV Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 28-04-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Trả Góp - KV Tỉnh Đồng Nai Dong Nai Competitive 27-04-2019
Cộng Tác Viên Nhập Liệu Ha Noi 5 Tr - 6 Tr VND 26-04-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV miền Nam Ho Chi Minh, Dong Nai, Da Nang Competitive 25-04-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV miền Bắc Ha Noi, Thai Nguyen, Vinh Phuc Competitive 25-04-2019
Chuyên viên Tư vấn bán hàng (Trực tại quầy) Ha Noi Competitive 25-04-2019

About us

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry, distribution, hotel, tourism, F & B and finance.

Lotte Card is a credit card company based on Lotte Group's largest distribution and service network in Korea. Lotte Card is a credit card company that covers Lotte Group's entire network and infrastructure, from department stores, marts, on-line shopping to movie theaters, coffee shops, Is a leading provider of credit finance services that combines services with FinTech.

In addition, considering the diverse lifestyles of our customers, Lotte Card is dedicated to developing competitive services that can only be provided by Lotte Card. Lotte Card aims to become a company that is always loved by our customers as a partner through useful and convenient benefits and services.

LOTTE CARD acquired a 100% stake in Techcom Finance at Techcombank, one of Vietnam's major banks, and was approved by STATE BANK OF Vietnam for final approval of Vietnam Finance business in March this year.

LOTTE Finance Vietnam (= LOTTE CARD) will start full-fledged financial services in Vietnam. Based on Korea’s advanced financial services and credit management technology, FINTECH and Big Data, And ultimately aims to become the best financial services company in Vietnam.

 

Currently, LOTTE Finance Vietnam is located in Lotte Center Hanoi and will provide our employees with the best office environment and infrastructure.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: