Manulife (Vietnam) Limited

Manulife (Vietnam) Limited

Location

Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, District 1


Company Information
 • Field of operations: Foreign
 • Website: www.manulife.com.vn
1.131 followers

About us

Công ty Manulife Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6 năm 1999, cung cấp các dịch vụ tài chính cho hơn 300.000 khách hàng thông qua mạng lưới hơn 5.000 đại lý chuyên nghiệp. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2005, Công ty Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM), công ty chi nhánh do Manulife Việt Nam là chủ sở hữu hoàn toàn, đã được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư và tư vấn tài chính – đầu tư đã mở rộng hơn nữa việc cung cấp các sản phẩm của Manulife cho khách hàng. Do nhu cầu mở rộng kinh Doanh tại Tp Hồ Chí Minh, hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động, có năng lực cao cho các vị trí từ cấp bậc nhân viên cho các vị trí sau: Manulife Vietnam - the first 100 per cent foreign-owned life insurance company licensed in Vietnam - provides financial services to more than 300,000 customers through a network of over 5,000 professionally qualified agents. Manulife has been operating in Vietnam since June 1999. On June 14, 2005, Manulife Vietnam Fund Management (MVFM), a wholly owned local subsidiary of Manulife Vietnam, was granted license to operate a fund management and investment-finance consulting business, further expanding Manulife Vietnam’s product offerings for its customers. For the business expansion in HCMC, we are currently seeking dynamic candidates with high competencies for a wide range of positions:

Jobs active

Vietinbank An Giang - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây

Vietinbank An Giang - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây

Manulife (Vietnam) Limited

$ 20 Mil - 30 Mil VND

 • An Giang | Bac Lieu | Tra Vinh
Vietinbank - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây Nam Bộ

Vietinbank - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây Nam Bộ

Manulife (Vietnam) Limited

$ 20 Mil - 30 Mil VND

 • An Giang | Bac Lieu | Tra Vinh
Vietinbank Bạc Liêu, Cà Mau - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây

Vietinbank Bạc Liêu, Cà Mau - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây

Manulife (Vietnam) Limited

$ 20 Mil - 30 Mil VND

 • An Giang | Bac Lieu | Tra Vinh
Vietinbank Trà Vinh, Vĩnh Long - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây

Vietinbank Trà Vinh, Vĩnh Long - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng tại miền Tây

Manulife (Vietnam) Limited

$ 20 Mil - 30 Mil VND

 • An Giang | Bac Lieu | Tra Vinh
[VietinBank - Tây Ninh] Chuyên viên Tư vấn Bảo Hiểm Liên Kết Ngân Hàng

[VietinBank - Tây Ninh] Chuyên viên Tư vấn Bảo Hiểm Liên Kết Ngân Hàng

Manulife (Vietnam) Limited

$ 20 Mil - 30 Mil VND

 • Tay Ninh
[VietinBank - Bến Tre] Chuyên viên Tư vấn Bảo Hiểm Liên Kết Ngân Hàng

[VietinBank - Bến Tre] Chuyên viên Tư vấn Bảo Hiểm Liên Kết Ngân Hàng

Manulife (Vietnam) Limited

$ 20 Mil - 30 Mil VND

 • Tay Ninh
VietinBank Trà Vinh - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

VietinBank Trà Vinh - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

Manulife (Vietnam) Limited

$ 5 Mil - 9 Mil VND

 • An Giang
VietinBank Trà Vinh - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

VietinBank Trà Vinh - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

Manulife (Vietnam) Limited

$ 5 Mil - 9 Mil VND

 • Tra Vinh
Vietinbank Lai Châu - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng (Kênh Bancas)

Vietinbank Lai Châu - Tư vấn viên tài chính bảo hiểm tại ngân hàng (Kênh Bancas)

Manulife (Vietnam) Limited

$ Competitive

 • Lang Son | Lai Chau
Feedback