Mars Vietnam

Mars Vietnam

Location

Số 11 Đường 10 Trân Não, Quận 2, TP.HCM, Vietnam


Company Information
  • Field of operations: Limited
59 followers

Jobs active

(New)

Mars Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

Mars Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

Mars Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Mars Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Mars Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

MARS GROUP :
- Nhà cung cấp các giải pháp xây dựng thương hiệu, hoạt động event, Be-low the line va quà tặng khuyến mãi, vật dụng quảng cáo tại Vietnam cho các nhãn hiệu nổi tiếng.
- Nhà cung cấp chuyên nghiệp các loại nhãn in và nhãn dệt trong ngành may mặc cho các nhãn hiệu nổi tiếng.
MARS GROUP là nơi thích hợp để các bạn thử sức sáng tạo và bản lĩnh của minh!

Feedback