language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Mobicast

Location: V1, Homecity, 177 Trung Kính, Cầu Giấy

Company size: 100-499

Jobs active (5)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng Phòng Kinh Doanh Ha Noi 26,4 Tr - 48,4 Tr VND 19-08-2019
Chuyên viên IT/Quản trị hệ thống (IT ADMIN) Ha Noi 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-08-2019
Kỹ Sư Vận Hành Khai Thác Hệ thống CNTT: OCS/Billing/BSS Ha Noi 22 Tr - 33 Tr VND 16-08-2019
Business Analyst & Software Architect Ha Noi 17,6 Tr - 33 Tr VND 15-08-2019
Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Ha Noi 22 Tr - 37,4 Tr VND 10-08-2019

About us

Mobicast - Nhà mạng ảo hoạt động trong ngành viễn thông. Mobicast môi trường làm việc trẻ, năng động và hoài bão. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên có cùng chí hướng để xây dựng công ty và cùng đồng hành, phát triển với Mobicast

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: