Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Location: 45 Lê Duẩn, Quận 1

Company size: 5000 CBNVField of operations: Joint StockWebsite: www.ocb.com.vn

65 followers

Jobs active (75)

Job Title Location Salary Updated
Nhân Viên Kho Quỹ - Sóc Trăng Soc Trang Competitive 24-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Sóc Trăng Soc Trang Competitive 24-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh, An Giang, Binh Duong Competitive 23-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh, An Giang, Binh Duong Competitive 23-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh, An Giang, Binh Duong Competitive 23-11-2017
Chuyên Viên Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng (Tại Hội Sở) Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 23-11-2017
Phát Triển Sản Phẩm Ebanking - Khối Bán Lẻ Ho Chi Minh Competitive 22-11-2017
Giảng Viên Trung Tâm Đào Tạo OCB Ho Chi Minh Competitive 22-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Ưu Tiên (Priority Sector) Ho Chi Minh Competitive 22-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Ngân Hàng Ưu Tiên Ho Chi Minh Competitive 22-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 22-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bac Lieu, Ca Mau, Kien Giang Competitive 22-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 1 An Giang, Can Tho, Dong Thap Competitive 22-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ An Giang, Can Tho, Dong Thap Competitive 22-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ An Giang, Can Tho, Dong Thap Competitive 22-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 1 An Giang, Can Tho, Dong Thap Competitive 22-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bac Lieu, Ca Mau, Kien Giang Competitive 22-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bac Lieu, Ca Mau, Kien Giang Competitive 22-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bac Lieu, Ca Mau, Kien Giang Competitive 22-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Khu Vực Tây Nam Bộ 1 An Giang, Can Tho, Dong Thap Competitive 22-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Tây Nam Bộ 2 Bac Lieu, Ca Mau, Kien Giang Competitive 22-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 22-11-2017
Nhân Viên Điều Hòa Vốn Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Suất - Khối Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Quản Lý Và Điều Phối Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Giao Dịch Viên - Bà Rịa Vũng Tàu Ba Ria-VT Competitive 21-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - RB Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 21-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng RB - Khu Vực Đông Nam Bộ Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - RB - Khu Vực Đông Nam Bộ Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng RB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng RB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Giám Đốc Tư Vấn - Khu Vực Đông Nam Bộ Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - RB - Khu Vực Đông Nam Bộ Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 21-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-11-2017
Giao Dịch Viên Dong Thap Competitive 20-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 20-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Da Nang Competitive 20-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá - Cần Thơ Can Tho Competitive 20-11-2017
Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa (P. Giám Sát Tín Dụng) Ho Chi Minh Competitive 20-11-2017
Kiểm Soát Viên - Vũng Liêm (Vĩnh Long) Vinh Long Competitive 20-11-2017
Kiểm Soát Viên - Long Phú (Sóc Trăng) Soc Trang Competitive 20-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Can Tho, Kien Giang Competitive 19-11-2017
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Kiên Giang Kien Giang Competitive 18-11-2017
Nhân Viên/Chuyên Viên Hành Chính - Chi Nhánh An Giang An Giang 5,5 Tr - 8 Tr VND 18-11-2017
Giao Dịch Viên - PGD Đức Hòa (Long An) Long An Competitive 18-11-2017
Giao Dịch Viên Lưu Động - Khu Vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 18-11-2017
Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 17-11-2017
Chuyên Viên Kiểm Soát Giá – Phòng Kế Toán Ho Chi Minh Competitive 17-11-2017
Nhân Viên Kho Quỹ Kien Giang Competitive 15-11-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh, Ca Mau, Can Tho Competitive 15-11-2017
Giao Dịch Viên - PGD Sa đéc Dong Thap Competitive 14-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - RB Hau Giang Competitive 12-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - KHCN Hau Giang Competitive 12-11-2017
Chuyên Viên Phân Tích Và Phát Triển Sản Phẩm - Trung Tâm Thẻ Ho Chi Minh Competitive 10-11-2017
Chuyên Viên/ Nhân Viên Hành Chính Dong Thap Competitive 09-11-2017
Chuyên Viên Marketing - Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 08-11-2017
Chuyên Viên Phát Triển ứng Dụng - Trung Tâm Thẻ Ho Chi Minh Competitive 08-11-2017
Giao Dịch Viên Vinh Long Competitive 08-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - RB Vinh Long Competitive 08-11-2017
Chuyên Viên Tư Vấn - RB Vinh Long Competitive 08-11-2017
Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm cho vay Ho Chi Minh Competitive 07-11-2017
Chuyên Viên Cao Cấp Hợp Tác Bảo Hiểm Ho Chi Minh Competitive 07-11-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng, Phòng Nhân Sự - Hội Sở Ho Chi Minh Competitive 06-11-2017
Giao Dịch Viên Kien Giang Competitive 03-11-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng/ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng Ho Chi Minh Competitive 03-11-2017
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Ho Chi Minh Competitive 02-11-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) Ho Chi Minh, Can Tho, Dong Nai Competitive 30-10-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (CB) Ho Chi Minh, Dong Nai, Kien Giang Competitive 30-10-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) Ho Chi Minh, Can Tho, Dong Nai Competitive 30-10-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 30-10-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh, Ca Mau, Can Tho Competitive 29-10-2017
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh, Ca Mau, Can Tho Competitive 29-10-2017
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 29-10-2017
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Tín Dụng Ho Chi Minh Competitive 25-10-2017

About us

Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có hơn 115 điểm giao dịch trên toàn quốc, hiện diện ở tất cả các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước. Năm 2016, OCB có lợi nhuận đạt thứ 15 trong tổng số các Ngân hàng TMCP và tỷ suất lợi nhuận đạt Top 10 các Ngân hàng TMCP.

Với đội ngũ hơn 5.000 nhân sự chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thương hiệu được yêu mến; tốc độ tăng trưởng cao, 5 năm gần đây tăng trưởng luôn gấp đôi trung bình ngành; công tác Quản lý rủi ro tốt, chất lượng tài sản cao, tài sản tốt và tỷ lệ nợ xấu giảm thuộc Top 6 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn hệ thống… OCB tự tin trong lộ trình trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Tên tiếng Anh: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG hoặc OCB
Hội sở chính: 41 & 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

OCB đang có nhu cầu tuyển dụng những vị trí sau:

Message from Ngân Hàng Phương Đông - OCB

"PHƯƠNG ĐÔNG KẾT NỐI - MỞ LỐI THÀNH CÔNG"
Hãy cùng Chúng tôi gia nhập vào Ngôi nhà chung OCB.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: