language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Location: 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Field of operations: Joint Stock

Jobs active (86)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên viên hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 20-06-2019
Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Ha Noi Competitive 20-06-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng cao cấp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 20-06-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử Công nghệ (New) Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Vận hành Hệ thống (New) Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Đối soát Quỹ ATM) (New) Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 19-06-2019
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Ưu Tiên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên Viên Tác Nghiệp Giao Dịch Ngoại Tệ Ha Noi Competitive 19-06-2019
Giao dịch viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 19-06-2019
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Huy Động KHDN Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên Viên Quản Trị Tuân Thủ Ha Noi Competitive 19-06-2019
CV/CVC/CVCC Phân Tích Và Nhận Diện Khách Hàng - Khối KHDN Lớn Ha Noi Competitive 19-06-2019
CV/CVC/CVCC Sản Phẩm Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu KHDN Ha Noi Competitive 19-06-2019
Lập Trình Viên .Net Hoặc Java Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý & Phát Triển Chương Trình KHCN Ha Noi Competitive 19-06-2019
CVCC Phát Triển Sản Phẩm Huy Động - Liên Kết Đầu Tư KHCN - Khối Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Công nghệ thẻ Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Mô Hình rủi ro tín dụng Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị rủi ro Chính sách KHCN Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại Ha Noi Competitive 19-06-2019
Chuyên viên/Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ (New) Ha Noi Competitive 18-06-2019
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (New) Ho Chi Minh Competitive 18-06-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng KHDN Lớn Ho Chi Minh Competitive 18-06-2019
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - Chi Nhánh Seabank Hải An Hai Phong Competitive 18-06-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Xử Lý Nghiệp Vụ Giấy Tờ Có Giá Ha Noi Competitive 18-06-2019
CV/CVC/CVCC Chính Sách Khách Hàng Và Giải Pháp - Khối KHDN Lớn Ha Noi Competitive 18-06-2019
Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe) Ha Noi Competitive 18-06-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi Da Nang, Nghe An, Thanh Hoa Competitive 18-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - KV Hồ Chí Minh Ho Chi Minh, DakLak Competitive 17-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ca Mau, Can Tho, DakLak Competitive 17-06-2019
CV/CVC/CVCC Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm KHUT Ha Noi Competitive 17-06-2019
Trưởng Nhóm Giao dịch viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 17-06-2019
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Thanh Hóa Thanh Hoa Competitive 17-06-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định KHDN Ho Chi Minh Competitive 16-06-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thẻ Và Tín Chấp - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 15-06-2019
Chuyên Viên Quản Lý Và Vận Hành Đào Tạo Ha Noi Competitive 15-06-2019
Trưởng Dự Án - Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ - Khối Công Nghệ Ha Noi Competitive 15-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 14-06-2019
Trưởng Nhóm Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 14-06-2019
CV/CVC/CVCC Dịch vụ khách hàng Định Chế Tài Chính Ha Noi Competitive 14-06-2019
CV/CVC/CVCC Phát Triển Chương Trình KHCN Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên Viên Quản Lý Bảng Cân Đối Ha Noi Competitive 14-06-2019
Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) Ha Noi Competitive 13-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hà Tĩnh, Nghệ An Ha Tinh, Nghe An Competitive 12-06-2019
Chuyên Viên Chính Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Số Ha Noi Competitive 12-06-2019
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Và Phát Triển Ngân Hàng Lõi Ha Noi Competitive 12-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 12-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Công Nghệ Thẻ Ha Noi Competitive 12-06-2019
Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ Ha Noi Competitive 10-06-2019
Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác TMCP Và FDI Ha Noi Competitive 09-06-2019
Giám Đốc Văn Hóa Tổ Chức Ha Noi Competitive 09-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Triển Khai Hệ Thống Ngân Hàng Giao Dịch KHCN Ha Noi Competitive 09-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - Vũng Tàu/Kiên Giang/An Giang Ba Ria-VT, An Giang, Kien Giang Competitive 09-06-2019
CV/CVC/CVCC Dịch Vụ Ngoại Hối Ha Noi Competitive 09-06-2019
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Khai Thác CSDL Ha Noi Competitive 09-06-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) - HCM Ho Chi Minh Competitive 09-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - KV Nha Trang/Bình Định/Đak Lak Binh Dinh, DakLak, Khanh Hoa Competitive 08-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Hỗ Trợ Triển Khai Hạ Tầng CNTT Ha Noi Competitive 06-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - KV Miền Nam & HCM Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai Competitive 06-06-2019
Cộng Tác Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 05-06-2019
Trưởng Nhóm Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 05-06-2019
Chuyên Viên Thu Giữ Tài Sản Miền Bắc Ha Noi, Da Nang Competitive 03-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng, Quảng Ngãi Da Nang, Quang Ngai Competitive 02-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Da Nang Competitive 02-06-2019
Chuyên Viên Chính Báo Cáo Thống Kê Ha Noi Competitive 02-06-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Pháp Chế Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 02-06-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - CN Quảng Ngãi Quang Ngai Competitive 01-06-2019
Giám Đốc Quản Trị Tuân Thủ Ha Noi Competitive 01-06-2019
Giám Đốc Pháp Chế KHCN Ha Noi Competitive 01-06-2019
Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Nhập Liệu Ha Noi Competitive 28-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi Da Nang, Nghe An, Thanh Hoa Competitive 27-05-2019
Chuyên Viên Quản Lý Chi Tiêu Nội Bộ - Khối Tài Chính Và Kế Hoạch Ha Noi Competitive 27-05-2019
Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Và Chính Sách Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 27-05-2019
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Thẻ KHCN Ha Noi Competitive 27-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Da Nang Competitive 26-05-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thẻ Và Tín Chấp Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Trả Lương Và Bảo Hiểm (Payroll) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Giám Đốc Định Vị Giá Trị Và Quản Lý Trải Nghiệm KHUT Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Phòng Chống Rửa Tiền (AML&FATCA) Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên Thiết Kế - Ban Truyền Thông & Tiếp Thị Ha Noi Competitive 22-05-2019
Giám Đốc Kế Hoạch Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Thanh Toán Quốc Tế Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Công Nghệ Thẻ Ha Noi Competitive 22-05-2019

About us

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Thành lập từ năm 1994, SeABank trải qua chặng đường 23 năm phát triển để đạt được thành tựu hôm nay với vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 160 chi nhánh và điểm giao dịch.

Bằng nội lực của chính mình, cùng với sự hợp tác chiến lược của liên minh cổ đông trong và ngoài nước, SeABank vươn lên khẳng định vị thế bằng những giá trị thực chất và hiệu quả. Société Générale, tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank từ năm 2008, đem kinh nghiệm toàn cầu hơn 150 năm vào phục vụ mục tiêu ngân hàng bán lẻ tiêu biểu của SeABank bằng nhiều thay đổi mang tính chiến lược về qui chuẩn sản phẩm, chất lượng dịch vụ theo mô hình đẳng cấp quốc tế. VMS Mobifone, nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam và PV Gas, nhà cung cấp khí ga hoá lỏng hàng đầu Việt Nam là các cổ đông chiến lược trong nước của SeABank, góp phần đáng kể vào tiềm lực tài chính và giữ vững vị thế dẫn đầu của SeABank trong nhóm các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. 

Sứ mệnh 

SeABank đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp lớn, tối ưu hóa lợi ích cho từng đối tượng khách hàng và cổ đông, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội. 

Tầm nhìn

Phát triển ngân hàng theo mô hình của một ngân hàng bán lẻ và từng bước hướng tới trở thành một tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng, hiện đại, nổi bật về chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu.

Chiến lược phát triển

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới. Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân và đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng.

Phương châm hoạt động

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và xã hội đất nước.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: