language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Location: Tầng 26, toà nhà TRN, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Jobs active (133)

Job Title Location Salary Updated
CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) - QLRR - MSB (New) Ho Chi Minh Competitive 16-08-2019
Giám đốc kinh doanh tín dụng bán lẻ - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 16-08-2019
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB Lam Dong, T. Thien Hue 7 Tr - 10 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 16-08-2019
Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 16-08-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ba Ria-VT, Dong Nai Competitive 16-08-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Lam Dong 7 Tr - 10 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB Dong Nai Competitive 16-08-2019
Chuyên viên vùng - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 16-08-2019
Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Ho Chi Minh, Binh Duong, Binh Thuan 7 Tr - 10 Tr VND 16-08-2019
Giao dịch viên - RB - MSB Ha Noi, Ha Nam, Thai Binh 6 Tr - 10 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Ha Noi 6 Tr - 15 Tr VND 16-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - RB - MSB Khanh Hoa 10 Tr - 15 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB An Giang Competitive 16-08-2019
Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Định chế Tài chính - KVH - MSB Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên Hậu kiểm - KVH - MSB Lao Cai 7 Tr - 11 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên chính Quản lý Tài chính & Kế hoạch - QLTC - MSB Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 16-08-2019
CVC/CVCC Chính sách Định giá và Quản lý tài sản đảm bảo - QLRR - MSB Ha Noi 15 Tr - 25 Tr VND 16-08-2019
Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB Lao Cai 7 Tr - 11 Tr VND 16-08-2019
Giám đốc Vận hành chi nhánh - KVH - MSB Bac Ninh 15 Tr - 20 Tr VND 16-08-2019
Nhân viên Lái xe - KVH - MSB Lao Cai 7 Tr - 11 Tr VND 16-08-2019
Trưởng nhóm Vận hành kho quỹ - KVH - MSB Thanh Hoa 10 Tr - 16 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB Lao Cai 7 Tr - 11 Tr VND 16-08-2019
CVCC Phòng chống rửa tiền - KPC - MSB Ha Noi 20 Tr - 25 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Bac Ninh 10 Tr - 25 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Ha Noi, Bac Ninh 7 Tr - 11 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên chính Hỗ trợ Quản lý nợ KHCN - QLRR - MSB Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 16-08-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân (RM) - RB - MSB Quang Ngai Competitive 16-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Quang Ngai, Kon Tum Competitive 16-08-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - RB - MSB Quang Ngai, Kon Tum 7 Tr - 10 Tr VND 16-08-2019
Giao Dịch Viên - RB - MSB Binh Dinh, Quang Ngai, Kon Tum Competitive 16-08-2019
Kiểm Soát Viên - RB - MSB Quang Ngai, Kon Tum Competitive 16-08-2019
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB Lam Dong, T. Thien Hue, Quang Nam Competitive 16-08-2019
Giám Đốc Chi Nhánh - RB - MSB (New) Lang Son Competitive 15-08-2019
Giám Đốc Trung Tâm Khách Hàng Cá Nhân (BM) - RB - MSB (New) Ha Noi Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa Kiêm Thu Hồi Nợ - CTCP Tài Chính FCCOM (New) Da Nang, Quang Nam, Binh Duong Competitive 15-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên (SRM) - RB - MSB (New) Ha Noi, Nam Dinh 8 Tr - 15 Tr VND 15-08-2019
Chuyên Viên Chính Hỗ Trợ Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - EB - MSB (New) Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - EB - MSB (New) Ho Chi Minh, Ba Ria-VT Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm Khách Hàng Doanh Nghiệp - BBH - MSB (New) Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 15-08-2019
Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Ho Chi Minh, Binh Duong 10 Tr - 15 Tr VND 15-08-2019
Chuyên viên cao cấp giải pháp thẻ tín dụng - RB -MSB Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Trưởng phòng giao dịch (Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
CVCC/ CG Cloud Network Security - KCN - MSB Ha Noi 20 Tr - 35 Tr VND 15-08-2019
Giám Đốc Kiểm Toán Tổng Hợp Cấp 2 - MSB Ha Noi Competitive 15-08-2019
Giao Dịch Viên - RB - MSB (Móng Cái) Quang Ninh 6 Tr - 10 Tr VND 15-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên (SRM) - RB - MSB Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh 9 Tr - 20 Tr VND 15-08-2019
Giám Đốc Trung Tâm Khách Hàng Cá Nhân (BM) - RB - MSB (Quảng Ninh) Quang Ninh 18 Tr - 24 Tr VND 15-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Định Giá - QLRR - MSB Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng (Hỗ Trợ Tín Dụng) - KVH - MSB Ba Ria-VT Competitive 15-08-2019
Kiếm Soát Viên - RB - MSB (Quảng Ninh) Quang Ninh 12 Tr - 18 Tr VND 15-08-2019
Giao Dịch Viên - RB - MSB Can Tho, Tra Vinh Competitive 15-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên (SRM) - RB - MSB Can Tho Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Bán Lẻ (RML) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Can Tho, Tien Giang, Ben Tre Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân (RM) - RB - MSB Can Tho, Tien Giang, Long An Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - RB - MSB Kien Giang Competitive 15-08-2019
CVC/ CVCC Chính Sách Và Quản Lý Danh Mục Tín Dụng Bán Lẻ - RB - MSB Ha Noi 13 Tr - 20 Tr VND 15-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Ha Noi 8 Tr - 11 Tr VND 15-08-2019
Kiểm Toán Viên Chính (Mảng ĐCTC & Khối Hỗ Trợ) - MSB Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 15-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Hỗ Trợ Và Thúc Đẩy Bán - RB - MSB Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 14-08-2019
Nhân Viên Hỗ Trợ Tác Nghiệp Và Giải Ngân - CTCP Tài Chính FCCOM Ha Noi 6 Tr - 10 Tr VND 14-08-2019
Nhân Viên Vận Hành Kho Quỹ - KVH - MSB Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Giám Đốc Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm Khách Hàng Bán Lẻ - BBH - MSB Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 14-08-2019
Chuyên Viên Chính Giải Pháp Tín Dụng - RB - MSB Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 14-08-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - KVH - MSB Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 14-08-2019
Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo - KVH - MSB Ho Chi Minh 7 Tr - 8 Tr VND 14-08-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Vinh Long Competitive 14-08-2019
Kiểm soát viên - RB - MSB Vinh Long Competitive 14-08-2019
Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Vinh Long Competitive 14-08-2019
Giao dịch viên - RB - MSB Vinh Long Competitive 14-08-2019
Giám Đốc Điều Tra Gian Lận Khu Vực - QLRR - MSB Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân (RM) - RB - MSB Lam Dong, Quang Binh, Phu Yen Competitive 14-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên (SRM) - RB - MSB Khanh Hoa, DakLak, Da Nang Competitive 14-08-2019
Kiểm Soát Viên - RB - MSB Khanh Hoa Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Quang Ngai, Phu Yen, Kon Tum Competitive 14-08-2019
Giám Đốc Chi Nhánh - RB - MSB Kon Tum, Quang Ngai Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB T. Thien Hue, Gia Lai, Quang Binh Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân (RM) - RB - MSB T. Thien Hue, Gia Lai, Kon Tum Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - RB - MSB Khanh Hoa, Da Nang 7 Tr - 10 Tr VND 14-08-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân (RM) - RB - MSB Khanh Hoa, Da Nang, Binh Dinh Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Khanh Hoa, Da Nang, DakLak Competitive 14-08-2019
Giám Đốc Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm Khách Hàng Doanh Nghiệp - BBH - MSB Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesales) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Giám Đốc Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm Khách Hàng Bán Lẻ - BBH - MSB Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-VT Competitive 14-08-2019
Giao Dịch Viên - RB - MSB Khanh Hoa, Gia Lai, Da Nang Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 13-08-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (RM) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 13-08-2019
CVCC Quan Hệ Công Chúng Và Truyền Thông - MKTTT - MSB Ha Noi 18 Tr - 25 Tr VND 13-08-2019
Giám Đốc Vùng - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 13-08-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB An Giang Competitive 13-08-2019
Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 13-08-2019
CV/CVC/CVCC Thẩm định giá - QLRR - MSB Ha Noi 15 Tr - 25 Tr VND 13-08-2019
Chuyên viên chính phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB Ho Chi Minh Competitive 13-08-2019
CVCC Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN - MSB Ha Noi 25 Tr - 35 Tr VND 13-08-2019
Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB An Giang Competitive 13-08-2019
[SPEED UP] Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Thế Chấp (RMS) - RB - MSB Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong 10 Tr - 15 Tr VND 13-08-2019
CVCC/ CG Cloud Database Administrator - KCN - MSB Ha Noi 20 Tr - 40 Tr VND 13-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thuế & Hậu Kiểm - QLTC - MSB Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 13-08-2019
Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng (Hỗ Trợ Tín Dụng) - KVH - MSB Can Tho 7 Tr - 10 Tr VND 13-08-2019
Giám Đốc Phát Triển Khách Hàng Giao Dịch Ngoại Tệ Và Phái Sinh - FI - MSB Ho Chi Minh Competitive 13-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - EB - MSB Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 13-08-2019
Kiểm Soát Viên Kế Toán Chi Tiêu - QLTC - MSB Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 13-08-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Công Nghệ Miền Bắc - KCN - MSB Ha Noi, Bac Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 13-08-2019
CVCC/ CG Cloud System Administrator - KCN - MSB Ha Noi 20 Tr - 40 Tr VND 13-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Ho Chi Minh, Ba Ria-VT, Binh Thuan Competitive 13-08-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - RB - MSB Dong Nai Competitive 13-08-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên (SRM) - RB - MSB Ho Chi Minh, Binh Duong 10 Tr - 15 Tr VND 13-08-2019
Chuyên Viên Quản Lý Và Thu Hồi Nợ Tại Hiện Trường - QLRR - MSB Ba Ria-VT Competitive 13-08-2019
Giao Dịch Viên - RB - MSB Ho Chi Minh, Binh Duong Competitive 13-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Bán Lẻ (Thế Chấp) - RB - MSB Ho Chi Minh, Binh Thuan, Binh Duong Competitive 13-08-2019
Giám Đốc Quản Lý Tài Chính Kế Hoạch - QLTC - MSB Ha Noi 66 Tr - 110 Tr VND 12-08-2019
Giám Đốc Kế Toán Tổng Hợp - QLTC - MSB Ha Noi 66 Tr - 110 Tr VND 12-08-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Nhà Đầu Tư - QLTC - MSB Ha Noi 7 Tr - 11 Tr VND 12-08-2019
Chuyên Viên Chính Quan Hệ Nhà Đầu Tư - QLTC - MSB Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 12-08-2019
Chuyên viên cao cấp Quan hệ Nhà đầu tư - QLTC - MSB Ha Noi 16 Tr - 22 Tr VND 12-08-2019
Chuyên gia cao cấp Quan hệ Nhà đầu tư - QLTC - MSB Ha Noi 23 Tr - 30 Tr VND 12-08-2019
Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư - QLTC - MSB Ha Noi 66 Tr - 110 Tr VND 12-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - RB -MSB Khanh Hoa Competitive 12-08-2019
Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ - KVH - MSB Ha Noi 10 Tr - 16 Tr VND 12-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CS) - RB - MSB Hai Phong, Quang Ninh 7 Tr - 11 Tr VND 12-08-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân - RB - MSB Hai Phong, Quang Ninh 8 Tr - 15 Tr VND 12-08-2019
CVC/CVCC Phân Tích Nghiệp Vụ - KCN - MSB Ha Noi 15 Tr - 30 Tr VND 12-08-2019
Chuyên Viên Hậu Kiểm Và Kế Toán Giao Dịch - KVH - MSB Ho Chi Minh Competitive 12-08-2019
Relationship Manager for Large Corporation - EB - MSB Ho Chi Minh, Ha Noi, Can Tho Competitive 12-08-2019
Giám Đốc Thẩm Định Thông Tin Khách Hàng Doanh Nghiệp - QLRR - MSB Ho Chi Minh Competitive 11-08-2019
Giám Đốc Phê Duyệt Tín Dụng Bán Lẻ Miền Nam - QLRR - MSB Ho Chi Minh Competitive 11-08-2019
Giám Đốc Cảnh Báo Sớm Khách Hàng Doanh Nghiệp - QLRR - MSB Ho Chi Minh Competitive 11-08-2019
Giám Đốc Chi Nhánh - RB - MSB - Lào Cai Lao Cai Competitive 11-08-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Ca Mau, Tien Giang, Hau Giang Competitive 09-08-2019
Trưởng nhóm tín dụng bán lẻ - RB - MSB An Giang, Dong Thap, Long An Competitive 09-08-2019
Giao dịch viên - RB - MSB Ho Chi Minh Competitive 07-08-2019
Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng miền Nam - MKTTT - MSB Ho Chi Minh Competitive 30-07-2019

About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức chuyển Hội sở lên Hà Nội, mở đầu một giai đoạn phát triển mới với phạm vi hoạt động được mở rộng đáng kể. Sau 27 năm không ngừng phát triển, MSB hiện đã vươn tới vị trí là một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam, sau khi chính thức nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông ngày 12/8/2015, với giá trị tổng tài sản 123,000 tỷ đồng, vốn điều lệ 11,750 tỷ đồng, mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 máy ATM trên toàn quốc. Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam, MSB đã xác định sứ mệnh quan trọng là xây dựng một ngân hàng tốt đến mức ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ. Dựa trên 3 thế mạnh nền tảng: tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên thân thiện, gắn kết, chiến lược nền tảng của chúng tôi là tiếp tục phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh sẵn có để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp, cộng đồng và tập thể CBNV của Ngân hàng trong mỗi việc chúng tôi làm. Với tầm nhìn và chiến lược nền tảng được xác định rõ ràng, Ngân hàng chúng tôi đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ Giá Trị Cốt Lõi trong từng hoạt động. Đây được xem là một hành động quan trọng trên lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại MSB, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhanh và bền vững trong những năm sắp tới. Chắc nền tảng, vững bước phát triển trong tương lai MSB hướng tới việc xây dựng một ngân hàng giao dịch thuận tiện – tin cậy – thân thiện, được khách hàng ưu tiên lựa chọn bởi những lợi ích vượt trội từ việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng được thiết kế phù hợp, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc, từ khách hàng cá nhân khu vực thành thị tới nông thôn, từ khách hàng doanh nghiệp nhỏ, vừa tới khách hàng doanh nghiệp lớn và các định chế tài chính. Ngân hàng chúng tôi đã và đang không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống nền tảng công nghệ hiện đại, cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ trên cơ sở am hiểu nhu cầu khách hàng; chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu suất cao và đặc biệt, quan tâm xây dựng mô hình quản trị ngân hàng và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững. Hiện nay, với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 ATM trên toàn quốc, MSB đang cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng với nhiều lợi ích vượt trội, nhận được sự tin tưởng sử dụng của trên 1,8 triệu khách hàng cá nhân, gần 40.000 khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những thế mạnh nền tảng vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng, sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết cùng đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ triển khai xuất sắc mỗi hoạt động để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và đối tác, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam trong tương lai.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: