Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Location

412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM


Company Information
  • Company size: 2,000
  • Field of operations: Joint Stock
452 followers

Jobs active

(New)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Nationwide
(New)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Nationwide
(New)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Nationwide
(New)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | North Central Coast
(New)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Bac Ninh
(New)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Thap | An Giang | Tien Giang

About us

- Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định.

- Trải qua 25 năm hoạt động, với nhiều thay đổi, đến nay với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Ngân hàng TMCP Bản Việt đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng với khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ, tiện ích của Khách hàng với đội ngũ nhân sự năng động.

- Ngân hàng đã hoạch định và tập trung thực hiện chiến lược phát triển cho giai đoạn mới 2016 - 2020.

TẦM NHÌN 

- Trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, hướng đến Khách hàng, đặc biệt với nhóm Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tin cậy - Chúng tôi phát triển bền vững, tạo sự tin cậy cho Khách hàng, cổ đông và duy trì đạo đức kinh doanh.

- Hiệu quả - Chúng tôi xây dựng chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, phù hợp dựa trên nền tảng bền vững.

- Chuyên nghiệp - Chúng tôi luôn chuyên nghiệp trong sản phẩm, trong dịch vụ và con người.

- Đổi mới và năng động - Chúng tôi luôn đổi mới để thích nghi, luôn năng động để vượt trội.

- Khách hàng là trung tâm - Chúng tôi xây dựng các giá trị, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng.

Feedback