language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Location: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Company size: 1.000-4.999Field of operations: Joint Stock

124 followers

Jobs active (87)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng Phòng, Phòng Hợp Tác Bảo Hiểm Qua Ngân Hàng Ha Noi Competitive 19-01-2020
Giám đốc hỗ trợ và kinh doanh bảo hiểm vùng Ha Noi Competitive 19-01-2020
Chuyên Viên Định Giá Miền Nam - Trung Tâm Định Giá - Khối TT Và Phê Duyệt Làm Việc Tại An Giang An Giang Competitive 19-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đơn Vị, Khối Vận Hành Ha Noi Competitive 18-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Hội An, Quảng Nam (New) Quang Nam Competitive 17-01-2020
Giám đốc Chi nhánh chuẩn - Đà Lạt (New) Lam Dong Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ Quản lý khách hàng - Khối Quản lý và tái cấu trúc tài sản (Xử lý nợ) (New) Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi (New) Quang Ngai Competitive 17-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Đức Trọng (New) Lam Dong Competitive 17-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Khánh Hòa (New) Khanh Hoa Competitive 17-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Nguyễn Văn Linh, Sông Hàn, Thanh Khê, Chợ Mới, Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng (New) Da Nang Competitive 17-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực miền Trung (New) Binh Dinh Competitive 17-01-2020
Giao dịch viên - Đà Nẵng - PVB Nguyễn Văn Linh (New) Da Nang Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đồng Tháp (New) Dong Thap 8 Tr - 15 Tr VND 17-01-2020
Trưởng bộ phận phát triển khách hàng, Phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư, phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Ha Noi Competitive 17-01-2020
Phó Phòng, Phòng chính sách và sản phẩm Huy động vốn Ha Noi Competitive 17-01-2020
Trưởng bộ phận sản phẩm Huy động và Đầu tư - Phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên giám sát giao dịch thẻ, Trung tâm thẻ, Khối KHCN Ha Noi Competitive 17-01-2020
Kiểm soát viên - PVcomBank Đức Trọng - Lâm Đồng Lam Dong Competitive 16-01-2020
Giao dịch viên - Đức Trọng - Lâm Đồng Lam Dong Competitive 16-01-2020
Chuyên viên chuyển tiền Quốc tế , Trung tâm thanh toán Quốc tế, Khối Vận hành Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Phát triển đối tác - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Ha Noi Competitive 16-01-2020
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Ha Noi Competitive 16-01-2020
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đơn Vị, Khối Vận Hành Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị ATM Và POS, Trung Tâm Thẻ, Khối KHCN Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân PVcomBank Lý Tự Trọng - Cần Thơ Can Tho Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Định Giá Miền Nam - Trung Tâm Định Giá Làm Việc Tại HCM Và An Giang Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Chính Sách Và Giám Sát Tài Sản Đảm Bảo, Trung Tâm Định Giá Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cần Thơ Can Tho Competitive 14-01-2020
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Cần Thơ Can Tho Competitive 13-01-2020
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn) Can Tho Competitive 13-01-2020
Chuyên viên cao cấp bảo hiểm nhân thọ, Phòng hợp tác bảo hiểm, Khối KHCN Ha Noi Competitive 12-01-2020
Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên gia thúc đẩy bán, Khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Phát triển sản phẩm, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 10-01-2020
Chuyên viên Phát triển thị trường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 10-01-2020
Giám đốc Phát triển và Hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm Vùng, Khối KHCN ( Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng) Ho Chi Minh Competitive 10-01-2020
Chuyên viên xử lý vi phạm, Khối Pháp chế và Tuân thủ Ha Noi Competitive 09-01-2020
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên hành chính tổng hợp - PVcomBank Gia Định ( Chỉ tuyển nam) Ho Chi Minh Competitive 08-01-2020
Trưởng bộ phận cho vay tín chấp, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên cho vay tín chấp, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp – Khối Khách hàng Cá nhân Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên Viên Xử Lý Vi Phạm, Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên Gia Phòng Xử Lý Vi Phạm, Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Mô Hình QTRR , Phòng Basel Và Mô Hình QTRR Ha Noi Competitive 05-01-2020
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (RM1) Ho Chi Minh Competitive 05-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Nợ - Phòng Cảnh Báo và Ql Nợ - Khối Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 05-01-2020
Giao Dịch Viên - Đức Trọng - Lâm Đồng Lam Dong Competitive 04-01-2020
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi Competitive 03-01-2020
Giao dịch viên - Tiền Giang Tien Giang 6 Tr - 9 Tr VND 03-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tien Giang Competitive 03-01-2020
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Ho Chi Minh Competitive 03-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 02-01-2020
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 02-01-2020
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Quản trị thiết bị bảo mật - Phòng Vận hành hạ tầng công nghệ - K.CNTT Ha Noi Competitive 01-01-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi Competitive 01-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực miền Trung Quang Nam, Quang Ngai, T. Thien Hue Competitive 01-01-2020
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang Kien Giang 8,5 Tr - 20 Tr VND 29-12-2019
Chuyên viên Phân tích & Hỗ trợ kinh doanh Ha Noi Competitive 28-12-2019
Chuyên viên tổng hợp và Ngân hàng điện tử - Trung tâm Thanh toán trong nước Ha Noi Competitive 28-12-2019
Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng Ha Noi Competitive 28-12-2019
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Ha Noi Competitive 27-12-2019
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Ha Noi Competitive 27-12-2019
Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân - Vĩnh Long Vinh Long Competitive 24-12-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - Làm việc tại Bình Dương Binh Duong Competitive 24-12-2019
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Ha Noi Competitive 24-12-2019
Trưởng Quỹ - PvcomBank Tiền Giang Ho Chi Minh 8,5 Tr - 11 Tr VND 23-12-2019
Chuyên Gia Phòng Khách Hàng - (Chào Bán Các Sản Phẩm Tiền Tệ và Ngoại Hối Cho KH TCKT) - Khối Nguồn Vốn và TT Tài Chính Ha Noi Competitive 23-12-2019
Chuyên viên bộ phận đối tác Bất động sản và Ô tô, phòng đối tác Phi Ngân hàng Ha Noi Competitive 22-12-2019
Chuyên viên khách hàng 2- Phòng khách hàng- Khối Nguồn vốn và TT tài chính Ha Noi Competitive 22-12-2019
Trưởng Phòng Chính Sách, Khối Quản Tri Rủi Ro Ha Noi Competitive 21-12-2019

About us

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: