language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Location: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Company size: 1.000-4.999Field of operations: Joint Stock

78 followers

Jobs active (132)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên viên Quản lý tín dụng Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Nội Ha Noi 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2019
Chuyên viên thu giữ tài sản - Phòng Quản lý khách hàng miền Trung - K.QL&TCTTS Da Nang Competitive 24-05-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Quang Ninh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên gia phê duyệt cấp 1 ( Cấp phê duyệt cao nhất)- Phòng phê duyệt tín dụng HO - Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ha Noi Competitive 24-05-2019
Thư ký Ủy Ban tín dụng/HĐTD, Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên quan hệ đối tác BĐS và Ô tô, Phòng đối tác phi Ngân hàng, Khối KHCN Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ho Chi Minh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Ha Noi Competitive 24-05-2019
PHÓ PHÒNG CHÍNH SÁCH RỦI RO ; KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng, Trung tâm Upper, Khối KHDN Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên Ho Chi Minh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, Khối KHCN Ha Noi Competitive 24-05-2019
Trưởng phòng thương hiệu Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2019
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Cần Thơ Can Tho 7 Tr - 14 Tr VND 24-05-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Kiên Giang Kien Giang Competitive 24-05-2019
Giao dịch viên - Kiên Giang Kien Giang 6 Tr - 9 Tr VND 24-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau (New) Ca Mau Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Long An (New) Long An Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang (New) Tien Giang Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng: Basel và Mô hình QTRR (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên phát triển và kế hoạch kinh doanh, Phòng Khách hàng ưu tiên, Khối KHCN (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên cao cấp ( mảng phát triển kinh doanh), Phòng khách hàng ưu tiên, Khối KHCN (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Trưởng bộ phận phát triển và kế hoạch kinh doanh, Phòng Khách hàng ưu tiên, Khối Khách hàng cá nhân (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN THANH TOÁN - Phòng: TGTT&NHĐT (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
CHUYÊN VIÊN BP PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN THANH TOÁN - PHÒNG: TGTT&NHĐT (New) Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên định giá Miền Nam, Phòng định giá Miền Nam, trung tâm Định giá Miền Nam, Khối TT&PD (New) Ho Chi Minh Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Miền Trung Binh Dinh, Da Nang, Khanh Hoa Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Quản Lý Hiệu Suất - Phòng Kế Hoạch Và Quản Lý Hiệu Suất - K.QL&TCTTS Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng - Phòng QLKH Cá Nhân Miền Bắc/Đông Nam Bộ - Khối Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng - Phòng QLKHDN - Khối QL Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng, Phòng Công Nghệ Thẻ, Khối CNTT Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Miền Trung Quang Nam, Quang Ngai, T. Thien Hue Competitive 23-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Da Nang, Quang Ngai, Khanh Hoa 7 Tr - 12 Tr VND 23-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Da Nang, Quang Ngai, Khanh Hoa 7 Tr - 12 Tr VND 23-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Tam Kỳ (Quảng Nam) Quang Nam 7 Tr - 11 Tr VND 23-05-2019
Chuyên viên Quản trị - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, Khối KHCN Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên viên tố tụng - Phòng Quản lý khách hàng cá nhân miền Bắc - K.QL&TCTTS Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên gia tín dụng dự án LOS - Hội sở Hà Nội Ha Noi 15 Tr - 25 Tr VND 22-05-2019
Chuyên viên Tác nghiệp Nguồn vốn và Đầu tư (đầu tư và giấy tờ có giá) - Khối Vận hành Ha Noi Competitive 22-05-2019
KSV kế toán thẻ nội địa – Phòng kế toán phát hành và thanh toán thẻ Ha Noi Competitive 22-05-2019
KIỂM SOÁT VIÊN PHÒNG PHÁT HÀNH VÀ DỊCH VỤ THẺ Ha Noi Competitive 22-05-2019
Phó Phòng Thu Xếp Vốn Và Tư Vấn Tài Chính, Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Ha Noi Competitive 22-05-2019
Phó Phòng Ngân Hàng Điện Tử, Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên Gia Thu Xếp Vốn, Phòng Thu Xếp Vốn Và Tư Vấn Tài Chính, Khối KHDNL Ha Noi Competitive 22-05-2019
Trưởng quỹ - Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 8,5 Tr - 11 Tr VND 21-05-2019
Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên Báo cáo và KPIs, Phòng Hỗ trợ Kinh doanh và dịch vụ, Khối KHCN Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên phân tích và hỗ trợ kinh doanh, khối Khách hàng doanh nghiệp lớn Ho Chi Minh Competitive 21-05-2019
Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên giám sát giao dịch thẻ, Trung tâm thẻ, khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Hạ Long (Quảng Ninh) Quang Ninh 7 Tr - 11 Tr VND 20-05-2019
CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ DANH MỤC ;PHÒNG QTRR TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Ha Noi Competitive 20-05-2019
Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng, phòng cho vay, khối KHDN Ha Noi Competitive 20-05-2019
Chuyên viên phát triển - Phòng Ngân hàng điện tử - Khối CNTT Ha Noi Competitive 20-05-2019
Chuyên viên Thanh toán và Ngân hàng điện tử , Khối KHCN Ha Noi Competitive 20-05-2019
Chuyên viên quan hệ đối tác BĐS và Ô tô, Phòng đối tác phi Ngân hàng, Khối KHCN Ha Noi Competitive 18-05-2019
Thư ký Ủy Ban tín dụng/HĐTD, Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ha Noi Competitive 18-05-2019
Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 18-05-2019
Chuyên gia định giá Miền Nam - Trung tâm định giá - Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ho Chi Minh Competitive 18-05-2019
Chuyên Viên Định Chế Tài Chính, Khối Nguồn Vốn Và Thị Trương Tài Chính Ha Noi Competitive 16-05-2019
Chuyên viên phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử Ha Noi Competitive 15-05-2019
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Nẵng Khanh Hoa, Quang Ngai 7 Tr - 12 Tr VND 15-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Ca Mau Competitive 15-05-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - PHÒNG QLKHDN - KHỐI QL VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN Ha Noi Competitive 15-05-2019
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT Ha Noi Competitive 15-05-2019
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Siêu nhỏ - Đồng Tháp Dong Thap 7 Tr - 12 Tr VND 15-05-2019
Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực miền Trung Quang Nam, Quang Ngai, T. Thien Hue Competitive 15-05-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÒNG QLKH PHI TÍN DỤNG - KHỐI QL&TCTTS Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho Competitive 15-05-2019
Chuyên viên/chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ- Khối khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 12-05-2019
Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên Phát triển báo cáo - Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo - Khối CNTT Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên chính sách rủi ro hoạt động - Phòng QTRR hoạt động -Khối QTRR Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Dịch vụ Tài chính - PVCB Capital Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Quỹ Đầu tư - PVCB Capital Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo, Trung tâm Đào Tạo, Khối QTNNL ( Không yêu cầu kinh nghiệm) Ha Noi Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 7 Tr - 12 Tr VND 11-05-2019
PHÓ PHÒNG CHÍNH SÁCH RỦI RO ; KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Ha Noi Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Vĩnh Long Vinh Long Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cà Mau Ca Mau Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Bến Lức (Long An) Long An Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tien Giang Competitive 11-05-2019
Giao dịch viên - Tiền Giang Tien Giang 6 Tr - 10 Tr VND 11-05-2019
Giao dịch viên - Vĩnh Long Vinh Long 6 Tr - 10 Tr VND 11-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Over 6,5 Tr VND 11-05-2019
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 10-05-2019
Chuyên gia phê duyệt cấp 1- Phòng phê duyệt tín dụng HO - Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ha Noi Competitive 10-05-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng: Basel và Mô hình QTRR Ha Noi Competitive 10-05-2019
Chuyên viên/Chuyên gia Giám sát QTRR hoạt động, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối QTRR Ha Noi Competitive 10-05-2019
Chuyên viên cho vay tín chấp ( chuyên viên phát triển sản phẩm cho vay tín chấp), phòng cho vay, khối KHCN Ha Noi Competitive 10-05-2019
Chuyên viên cảnh báo nợ rủi ro, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối KHCN Ha Noi Competitive 10-05-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng, Trung tâm Upper, Khối KHDN Ha Noi Competitive 10-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Và Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Khách Hàng, Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 09-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên Ho Chi Minh Competitive 09-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đồng Tháp Dong Thap Competitive 08-05-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 08-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 08-05-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cần Thơ Can Tho Competitive 06-05-2019
Giám đốc Chi nhánh chuẩn (phòng giao dịch) - Cần Thơ Can Tho 20 Tr - 30 Tr VND 06-05-2019
Chuyên viên Quản lý hiệu suất - Phòng Kế hoạch và quản lý hiệu suất - K.QL&TCTTS Ha Noi Competitive 05-05-2019
Chuyên viên phát triển ứng dụng - Phòng Công nghệ thẻ - K.CNTT Ha Noi Competitive 05-05-2019
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Ho Chi Minh, Ba Ria-VT Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu Ba Ria-VT Competitive 04-05-2019
CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME Ho Chi Minh Competitive 04-05-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai Dong Nai Competitive 04-05-2019
Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hội Sở Hà Nội Ha Noi Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Da Nang, Quang Ngai, Khanh Hoa 7 Tr - 12 Tr VND 03-05-2019
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nhiệp - Hội Sở Hà Nội Ha Noi Competitive 03-05-2019
Chuyên gia Mô hình QTRR ,Phòng Basel và Mô hình QTRR , khối QTRR Ha Noi Competitive 01-05-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng: Basel và Mô hình QTRR Ha Noi Competitive 01-05-2019
Chuyên gia Basel, Phòng Basel, Khối QTRR Ha Noi Competitive 01-05-2019
Chuyên Viên Định Giá Hội Sở, Phòng Định Giá Hội Sở - Khối Tái Thẩm Và Phê Duyệt Quang Ninh Competitive 01-05-2019
Chuyên viên/Chuyên gia Giám sát QTRR hoạt động, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối QTRR Ha Noi Competitive 30-04-2019
Trưởng phòng thương hiệu Ha Noi Competitive 30-04-2019
Chuyên viên chính sách rủi ro hoạt động - Phòng QTRR hoạt động -Khối QTRR Ha Noi Competitive 30-04-2019
CV Thanh toán quốc tế, Phòng Tài Trợ TM, Trung tâm TTQT, Khối Vận hành Ha Noi Competitive 28-04-2019
Chuyên Viên Chính Sách Tiền Lương Và Chế Độ Đãi Ngộ Ha Noi Competitive 27-04-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Và Trả Lời Khách Hàng (Call Center) - Hội Sở Hà Nội Ha Noi Competitive 27-04-2019
Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng QLKH cá nhân miền Bắc/Đông Nam Bộ - Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 25-04-2019
Chuyên viên cá thể hóa thẻ, trung tâm thẻ, khối Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 25-04-2019
Chuyên viên Phát triển kinh doanh, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Trung Binh Dinh, Da Nang, Khanh Hoa Competitive 25-04-2019
Chuyên viên Quản trị - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi Competitive 25-04-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Ha Noi Competitive 24-04-2019
Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Ho Chi Minh Competitive 24-04-2019

About us

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: