language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Location: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Company size: 1.000-4.999Field of operations: Joint Stock

151 followers

Jobs active (155)

Job Title Location Salary Updated
Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Quang Ninh, Vinh Phuc, Lang Son Competitive 19-01-2020
Trưởng phòng Quản trị Nợ KHCN Ha Noi Competitive 19-01-2020
Chuyên viên Thi hành án Ha Noi Competitive 19-01-2020
Chuyên viên phát triển sản phẩm - Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối ngân hàng đầu tư Ha Noi Competitive 19-01-2020
Chuyên viên Quản lý Đào tạo Ha Noi Competitive 19-01-2020
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ninh Binh, Ho Chi Minh, Tay Ninh Competitive 19-01-2020
Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Ha Noi Competitive 19-01-2020
Chuyên viên Kế toán tổng hợp Vinh Long Competitive 19-01-2020
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Ha Nam Competitive 18-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vientiane, Champasak, Savannakhet Competitive 18-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 18-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 18-01-2020
Chuyên viên Công nghệ Thông tin Vientiane, Savannakhet Competitive 18-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Lập trình - TT Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Trưởng nhóm Lập trình - TT Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên thu giữ động sản - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm ứng dụng - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển, Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Kiến trúc ứng dụng - Trung tâm Phát triển, Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Nghiên cứu và Triển khai giải pháp - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam Ca Mau, Can Tho, Dong Thap Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) - Khối Ngân hàng đầu tư Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Tổ kỹ thuật BDA Kho dữ liệu tập trung và công cụ báo cáo thông minh Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM, Khối CNTT Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Bắc) Quang Ninh, Ha Nam, Hai Phong Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Ứng Dụng 247 Cấp 1 – Mảng Quản Trị Vận Hành Các Ứng Dụng Hệ Thống Thẻ Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Ứng Dụng 247 Cấp 1 – Mảng Quản Trị Vận Hành Các Ứng Dụng Hệ Thống Ebanking Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Hạ Tầng, Mạng Cấp 1 Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Phần Mềm Ứng Dụng Cấp 1 – Mảng Quản Trị Vận Hành Ứng Dụng Hệ Thống CoreBank Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Dự Án CRM Ha Noi Competitive 15-01-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Giám Sát An Ninh Hệ Thống CNTT - Trung Tâm An Toàn Bảo Mật - Khối CNTT Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hoa, Quang Nam Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ha Nam, Ninh Binh, Lao Cai Competitive 15-01-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Hai Phong, Thanh Hoa Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Thu Giữ Động Sản - Ban Quản Lý Và Xử Lý Nợ Có Vấn Đề Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Phó Giám Đốc Chi Nhánh PT Khách Hàng Cá Nhân Ninh Binh, Tay Ninh, Lao Cai Competitive 14-01-2020
Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Thanh Hoa Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Hành Chính Tổng Hợp Tien Giang Competitive 14-01-2020
Trưởng Phòng Thẩm Định DakLak Competitive 14-01-2020
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Thai Binh, Ha Nam, Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực Miền Bắc) Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Cấp 2 Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực HN) Ha Noi Competitive 13-01-2020
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vinh Phuc, Tay Ninh Competitive 13-01-2020
[Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (khu vực HN) Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Quang Ninh, Vinh Phuc, Lang Son Competitive 12-01-2020
Chuyên viên Đầu tư cao cấp - Ban Tư vấn và đầu tư Tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hoa, Quang Nam Competitive 11-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ha Nam, Ninh Binh, Lao Cai Competitive 11-01-2020
Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Ha Noi Competitive 11-01-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Hai Phong, Thanh Hoa, Ha Tinh Competitive 11-01-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ca Mau Competitive 11-01-2020
Chuyên viên phát triển sản phẩm - Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối ngân hàng đầu tư Ha Noi Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Ho Chi Minh Competitive 09-01-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Ha Noi Competitive 09-01-2020
Trưởng phòng Quản trị Nợ KHCN Ha Noi Competitive 09-01-2020
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Tay Ninh Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Binh Phuoc, Dong Nai, Binh Duong Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Khanh Hoa, Thanh Hoa, Quang Nam Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tien Giang, Binh Duong, Dong Nai Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối CNTT Ha Noi Competitive 09-01-2020
Chuyên viên Marketing Vientiane Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Công nghệ Thông tin Vientiane, Savannakhet Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vientiane, Champasak, Savannakhet Competitive 08-01-2020
Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Làm việc tại Chi nhánh) Hung Yen Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, mạng cấp 1 Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng - Ban Tài chính Quản trị Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ - Ban Tài chính Quản trị Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank Ha Noi Competitive 08-01-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi Competitive 08-01-2020
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ho Chi Minh Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Phụ trách Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Kế toán Nội bộ Soc Trang Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM Ha Noi Competitive 08-01-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Bac Ninh, Quang Ninh, Ha Nam Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Kế toán Nội bộ Soc Trang Competitive 08-01-2020
Chuyên viên Kế toán xây dựng - Ban Kế toán Ha Noi Competitive 08-01-2020
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Thanh Hoa Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse – Business Intelligence Ha Noi Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực Miền Trung) Khanh Hoa, Thanh Hoa, Quang Nam Competitive 07-01-2020
Trưởng Phòng Quản Trị Nợ KHCN Ha Noi Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm - Trung Tâm Kinh Doanh Sản Phẩm Đầu Tư Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Ha Noi Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị Nợ KHCN - Trung Tâm Quản Trị Nợ Tại TSC Ha Noi Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên Thu Giữ Bất Động Sản - Trung Tâm Xử Lý Nợ Tại Miền Trung Da Nang Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Thu Giữ Động Sản - Ban Quản Lý Và Xử Lý Nợ Có Vấn Đề Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Thi Hành Án Ha Noi Competitive 06-01-2020
Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị Ha Nam Competitive 06-01-2020
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Binh Thuan, Tay Ninh Competitive 05-01-2020
Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng - Ban Tài chính Quản trị Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối CNTT Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Phụ trách Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính Ha Noi Competitive 04-01-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ - Ban Tài chính Quản trị Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ninh Binh, Hai Phong, Nam Dinh Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Binh Phuoc, Dong Thap, Hung Yen Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tien Giang, Binh Duong, Dong Nai Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Ho Chi Minh Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tien Giang, Binh Duong, Dong Nai Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, mạng cấp 1 Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Ha Noi Competitive 04-01-2020
Giao dịch viên Ha Noi Competitive 04-01-2020
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Ho Chi Minh Competitive 04-01-2020
[Tuyển dụng tập chung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 03-01-2020
[Tuyển dụng tập chung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 03-01-2020
[Tuyển dụng tập chung] Giao dịch viên Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 03-01-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN) Ha Noi Competitive 02-01-2020
Chuyên viên thu giữ động sản - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ho Chi Minh Competitive 01-01-2020
Giao dịch viên Khanh Hoa, Tien Giang, Da Nang Competitive 01-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng Ha Noi Competitive 01-01-2020
Chuyên viên thu giữ động sản - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi Competitive 01-01-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Nam) Binh Phuoc, Dong Nai, Binh Duong Competitive 30-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Luật Cấp 2 - Ban Pháp Chế SHB Ha Noi Competitive 30-12-2019
Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Soc Trang Competitive 30-12-2019
Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng Ha Nam Competitive 29-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Ho Chi Minh Competitive 28-12-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Ha Noi, Ho Chi Minh, Hung Yen Competitive 28-12-2019
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vinh Long Competitive 27-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh Competitive 27-12-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng Ha Noi Competitive 25-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) DakLak, Thanh Hoa, Gia Lai Competitive 25-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Ho Chi Minh Competitive 22-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN) Ha Noi Competitive 22-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Binh Phuoc, Dong Nai, Binh Duong Competitive 22-12-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 22-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Ho Chi Minh Competitive 22-12-2019
Chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp Ha Noi Competitive 21-12-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam Ca Mau, Can Tho, Dong Thap Competitive 21-12-2019
Chuyên viên Kế toán tổng hợp - Ban Kế toán Ha Noi Competitive 21-12-2019
Chuyên viên Kế toán xây dựng - Ban Kế toán Ha Noi Competitive 21-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Binh Phuoc, Dong Nai, Binh Duong Competitive 20-12-2019

About us

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: