language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Location: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Company size: 1.000-4.999Field of operations: Joint Stock

100 followers

Jobs active (101)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Thanh Hoa, Phnompenh Competitive 26-05-2019
Phó Giám đốc Trung Tâm Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Ha Noi Competitive 26-05-2019
Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp Cao - TT Kinh doanh Ngoại tệ Ha Noi Competitive 26-05-2019
Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Ha Noi Competitive 26-05-2019
Chuyên viên Quản trị Dữ liệu và Hệ thống Thông tin Ha Noi Competitive 26-05-2019
Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 26-05-2019
Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Ha Noi Competitive 26-05-2019
Phó Giám đốc Trung Tâm Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Ha Noi Competitive 26-05-2019
Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 26-05-2019
Trưởng Phòng Thúc Đẩy Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối KHDN Ha Noi Competitive 26-05-2019
Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN - Khối Ngân hàng Bán lẻ Ha Noi Competitive 26-05-2019
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Nam Dinh, Son La, Vinh Long Competitive 25-05-2019
Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence Ha Noi Competitive 25-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ ALCO và Quản lý các tỷ lệ an toàn - Ban ALM Ha Noi Competitive 25-05-2019
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM Ha Noi Competitive 25-05-2019
Trưởng Phòng Thúc Đẩy Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối KHDN Ha Noi Competitive 25-05-2019
Phó Giám Đốc Trung Tâm Định Chế Tài Chính & Ngân Hàng Giao Dịch Ha Noi Competitive 25-05-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (New) Long An, Ninh Binh, Lam Dong Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 - Khối Ngân hàng Bán lẻ (New) Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật Cấp 1 (New) Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng – Mảng Báo cáo Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Ho Chi Minh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 24-05-2019
Trưởng phòng Thẩm định Nam Dinh, Binh Thuan Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2 Ha Noi Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Binh Thuan, Nghe An, Khanh Hoa Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh Competitive 24-05-2019
Chuyên viên Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật Cấp 1 Ha Noi Competitive 23-05-2019
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Nam Dinh, Son La, Vinh Long Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Kế toán tổng hợp Binh Dinh Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2 Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ninh Binh, Hai Phong, Nam Dinh Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Binh Phuoc, Dong Nai, Binh Duong Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN/ TPHCM) Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hoa, Khanh Hoa, Gia Lai Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Ha Noi Competitive 22-05-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên Quản lý Dự án CNTT Ha Noi Competitive 21-05-2019
Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Ha Noi Competitive 21-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ho Chi Minh, Quang Nam, Vinh Phuc Competitive 21-05-2019
Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi Competitive 21-05-2019
Trưởng phòng Phát triển Tổ chức Ha Noi Competitive 21-05-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Binh Phuoc, Dong Thap, Hung Yen Competitive 21-05-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Ha Noi Competitive 21-05-2019
Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Ha Noi Competitive 21-05-2019
CV Quản lý và Thúc đẩy Bán hàng Dịch vụ Khách hàng Ha Noi Competitive 20-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Thanh Hoa Competitive 20-05-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Son La, Ninh Binh Competitive 20-05-2019
Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp Ha Noi Competitive 20-05-2019
Giao dịch viên Ha Noi, Hung Yen, Khanh Hoa Competitive 20-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hung Yen, Nam Dinh, Bac Ninh Competitive 20-05-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Tay Ninh, Dong Thap, Da Nang Competitive 20-05-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ha Noi, Hai Duong, Nam Dinh Competitive 20-05-2019
Chuyên viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp Ha Noi Competitive 20-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng Ha Noi Competitive 20-05-2019
Trưởng phòng Thẩm định Nam Dinh Competitive 20-05-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Ha Noi Competitive 19-05-2019
Chuyên viên Quản lý Dự án CNTT Ha Noi Competitive 19-05-2019
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Ha Noi Competitive 19-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Binh Thuan, Da Nang, Khanh Hoa Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Bac Ninh, Ha Nam, Hai Duong Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Hà Nội) Ha Noi Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TP.HCM) Ho Chi Minh Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội) Ha Noi Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Binh Phuoc, Dong Nai, Soc Trang Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng – Mảng Báo cáo Ha Noi Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Ha Noi Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Binh Thuan, Nghe An, Khanh Hoa Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Dong Nai, Hai Duong, Soc Trang Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Ho Chi Minh Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bac Ninh, Hai Phong, Nam Dinh Competitive 16-05-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Ba Ria-VT, Binh Duong, Dong Nai Competitive 16-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hung Yen, Ninh Binh Competitive 12-05-2019
Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Ha Noi Competitive 12-05-2019
Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo Ha Noi Competitive 12-05-2019
Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN - Khối Ngân hàng Bán lẻ Ha Noi Competitive 12-05-2019
Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 - Khối Ngân hàng Bán lẻ Ha Noi Competitive 12-05-2019
Trưởng phòng Phát triển Tổ chức Ha Noi Competitive 12-05-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Vinh Long Competitive 12-05-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Ha Noi Competitive 12-05-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ho Chi Minh, Ha Noi, Quang Nam Competitive 12-05-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính Ha Noi Competitive 11-05-2019
Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng - Ban Tài chính Quản trị Ha Noi Competitive 11-05-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Binh Phuoc, Dong Thap, Hung Yen Competitive 08-05-2019
Chuyên viên Thanh toán Quốc tế (Làm việc tại ĐVKD) Ha Noi Competitive 05-05-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Tay Ninh, Dong Thap, Da Nang Competitive 05-05-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Son La, Lao Cai, Ninh Binh Competitive 05-05-2019
Giao dịch viên Ha Noi, Hung Yen, Khanh Hoa Competitive 05-05-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ha Noi, Hai Duong, Nam Dinh Competitive 05-05-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Phần Mềm Ứng Dụng Ha Noi Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp Ha Noi Competitive 04-05-2019
Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Nam Dinh Competitive 03-05-2019
Chuyên viên Nghiên cứu Phát triển Thị trường & Đối tác KHDN Lớn Ha Noi Competitive 02-05-2019
Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ -Dịch vụ Khách hàng Ha Noi Competitive 01-05-2019
Chuyên viên Thẩm định - SHB Lào Vientiane Competitive 28-04-2019

About us

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: