language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Location: Tầng 3, Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

Field of operations: Joint Stock

473 followers

Jobs active (146)

Job Title Location Salary Updated
Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân (Không Cần Kinh Nghiệm) - Hội Sở Ha Noi Competitive 18-01-2020
Phone Collection Trainer Ho Chi Minh Competitive 18-01-2020
[HỘI SỞ] Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân (New) Ha Noi Competitive 17-01-2020
Senior C&B Specialist (Fico) (New) Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Nhân Viên Hỗ Trợ Vận Hành (Admin Officer) (New) Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Agency Collection Manager Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng Ha Noi, Hai Phong Competitive 17-01-2020
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Dự Án Cho Vay Sinh Viên Ho Chi Minh 12 Tr - 18 Tr VND 17-01-2020
Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Phòng Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Chuyên Viên Chính Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Phòng Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 17-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi, Hai Phong, Bac Ninh Competitive 17-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi, Bac Ninh Competitive 17-01-2020
Trưởng Nhóm Khách Hàng Doanh Nghiệp (Tiền Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh) (New) Ba Ria-VT, Kien Giang, Tien Giang 14 Tr - 18 Tr VND 16-01-2020
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng (Đồng Nai, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hồ Chí Minh) (New) Dong Nai, Ba Ria-VT, Kien Giang 8 Tr - 11 Tr VND 16-01-2020
Thủ Quỹ (Vũng Tàu, Phú Quốc) (New) Ba Ria-VT, Kien Giang 7 Tr - 10 Tr VND 16-01-2020
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (ARM) (New) Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 16-01-2020
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên/ Nhân Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Tiểu Thương/Hộ Kinh Doanh (New) Ho Chi Minh 7 Tr - 11 Tr VND 16-01-2020
Trưởng Nhóm Bán Sản Phẩm Cho Vay Tiểu Thương/Hộ Kinh Doanh (New) Ho Chi Minh 13 Tr - 17 Tr VND 16-01-2020
[HỘI SỞ] Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối Tín Dụng Ho Chi Minh, Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 16-01-2020
[HỘI SỞ] NV/CV Kinh Doanh Khách Hàng Cao Cấp Ho Chi Minh, Ha Noi 7 Tr - 15 Tr VND 16-01-2020
[HỘI SỞ] Kiểm Soát Viên Lưu Động Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 16-01-2020
Chuyên Viên Chính Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Tín Chấp - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ho Chi Minh Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Chính Thông Tin Quản Trị - Khối Tài Chính Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Giám Sát, Kiểm Tra Và Cơ Cấu Tín Dụng KHDN Lớn Ha Noi Competitive 15-01-2020
Cộng Tác Viên Nhập Liệu Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Thiết Kế (Designer) Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Kiểm Định Và Hậu Kiểm Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường, Rủi Ro Tập Trung Giao Dịch Tự Doanh Ha Noi Competitive 15-01-2020
Trưởng Nhóm Digital Marketing Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Cảnh Báo Sớm Và Phân Luồng Nợ KHDN Ha Noi Competitive 15-01-2020
Cộng Tác Viên Giám Sát Từ Xa Hoạt Động An Toàn Kho Quỹ Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Chính Đào Tạo Nghiệp Vụ Dịch Vụ Khách Hàng Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Giám Sát, Kiểm Tra Và Cơ Cấu Tín Dụng KHDN Vừa Và Nhỏ Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Trung Tâm Giám Sát Tín Dụng - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Chính Quản Lý Rủi Ro An Toàn Thông Tin (IT Risk) Ha Noi Competitive 15-01-2020
Cộng Tác Viên Kiểm Soát Sau Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Nhân Viên Quỹ Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Bảo Đảm Ha Noi, Bac Ninh, Ho Chi Minh Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Bảng Cân Đối Ha Noi Competitive 15-01-2020
Trưởng Bộ Phận Chính Sách Khẩu Vị Rủi Ro Tín Dụng Ha Noi Competitive 15-01-2020
Trưởng Nhóm Quản Lý Tài Sản Ha Noi Competitive 15-01-2020
Trưởng Nhóm Marketing Sản Phẩm Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Sản Phẩm Tín Dụng Ha Noi Competitive 15-01-2020
Phone Collection Trainer Ho Chi Minh Competitive 14-01-2020
[HỘI SỞ] Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Cá Nhân - Khối Tín Dụng Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 14-01-2020
MIS Team Leader Ho Chi Minh Competitive 14-01-2020
Kiểm Soát Viên Giao Dịch - Khối Bán Trực Tiếp Ho Chi Minh, Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 13-01-2020
Cộng Tác Viên - Phòng Quản Lý Và Hỗ Trợ Kinh Doanh, Khối Nguồn Vốn Và Thị Trường Tài Chính Ha Noi Competitive 13-01-2020
Giao Dịch Viên - Khối Bán Trực Tiếp Da Nang, Quang Nam 6 Tr - 9 Tr VND 13-01-2020
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 13-01-2020
Kiểm Soát Viên Giao Dịch - Khối Bán Trực Tiếp Ho Chi Minh, Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 13-01-2020
Giao Dịch Viên - Khối Bán Trực Tiếp Da Nang, Quang Nam 6 Tr - 9 Tr VND 13-01-2020
Chuyên Viên Kế Toán Chi Tiêu Nội Bộ - Khối Tài Chính Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Mạng Lưới Ha Noi Competitive 13-01-2020
Nhân Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế & Xử Lý Nợ Ha Noi Competitive 13-01-2020
[HỘI SỞ] Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Cá Nhân - Khối Tín Dụng Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 13-01-2020
[HỘI SỞ] Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo - Khối Tín Dụng Ho Chi Minh, Binh Duong, Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 13-01-2020
Risk Analyst Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
General Accounting Team Leader Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
IT Develop Manager Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Đào Tạo Kinh Doanh (Sales Trainer) Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên Viên Đào Tạo Vận Hành (Operation Trainer) Ho Chi Minh 10 Tr - 18 Tr VND 12-01-2020
Kiểm soát viên giao dịch (Vũng Tàu, Phú Quốc) Ba Ria-VT, Kien Giang 11 Tr - 14 Tr VND 11-01-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân (Vũng Tàu, Phú Quốc) Ba Ria-VT, Kien Giang 8,5 Tr - 11 Tr VND 11-01-2020
Giám đốc dịch vụ khách hàng (Vũng Tàu, Phú Quốc) Ba Ria-VT, Kien Giang 20 Tr - 25 Tr VND 11-01-2020
Giám đốc khách hàng cá nhân (Vũng Tàu, Phú Quốc) Ba Ria-VT, Kien Giang 20 Tr - 25 Tr VND 11-01-2020
Giám đốc chi nhánh - TPBank Vũng Tàu Ba Ria-VT 35 Tr - 50 Tr VND 11-01-2020
Giám đốc khách hàng doanh nghiệp (Vũng Tàu, Phú Quốc) Ba Ria-VT, Kien Giang 20 Tr - 23 Tr VND 11-01-2020
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (Vũng Tàu, Phú Quốc) Ba Ria-VT, Kien Giang 8,5 Tr - 11 Tr VND 11-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khối Bán Trực Tiếp Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Competitive 11-01-2020
Cộng Tác Viên Đào Tạo Elearning (Không Cần Kinh Nghiệm) Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên Viên Marketing Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Dong Nai, Quang Nam Competitive 08-01-2020
Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Trung Tâm Giám Sát Tín Dụng - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 08-01-2020
Nhân Viên Thu Phí Quá Hạn / Thu Hồi Nợ Tại Nhà - TP. HCM Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 08-01-2020
Chuyên Viên Giám Sát, Kiểm Tra Và Cơ Cấu Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Trung Tâm Giám Sát Tín Dụng - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 08-01-2020
Cộng Tác Viên Giám Sát Từ Xa Hoạt Động An Toàn Kho Qũy Ha Noi Competitive 08-01-2020
Cán Bộ/Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn / Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên) Ha Noi 8 Tr - 15 Tr VND 08-01-2020
Cộng Tác Viên Kiểm Soát Sau Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 08-01-2020
Chuyên Viên Cảnh Báo Sớm Và Phân Luồng Nợ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trung Tâm Giám Sát Tín Dụng - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Vận Hành Mảng Thẻ Ha Noi Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên Chính Quản Lý Rủi Ro An Toàn Thông Tin Ha Noi Competitive 07-01-2020
Admin Specialist Ho Chi Minh Competitive 07-01-2020
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân – Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Ha Noi Competitive 05-01-2020
Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp – Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 05-01-2020
Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Ha Noi, Ho Chi Minh, Dong Nai Competitive 04-01-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Nam Dinh, Nghe An Competitive 02-01-2020
Trưởng Nhóm Hỗ Trợ Tín Dụng Da Nang Competitive 02-01-2020
Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà (Hưng Yên) Hung Yen 8 Tr - 10 Tr VND 31-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi, Nam Dinh, Hai Phong Competitive 31-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh Competitive 31-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi, Quang Ninh, Hai Phong Competitive 31-12-2019
Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (HCM - Không yêu cầu kinh nghiệm) Ho Chi Minh 6,5 Tr - 8,5 Tr VND 30-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân (HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương, Đắk Lắk) Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 8 Tr - 13 Tr VND 30-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk) Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 8 Tr - 12 Tr VND 30-12-2019
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (HCM - Không yêu cầu kinh nghiệm) Ho Chi Minh 6,5 Tr - 8,5 Tr VND 30-12-2019
Quản Lý Sảnh (HCM, Cần Thơ, Bình Dương) Ho Chi Minh, Can Tho, Binh Duong 6 Tr - 8 Tr VND 30-12-2019
Chuyên Viên Đại Diện Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại, Ngoại hối và Ebank Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 30-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (HCM, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai) Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai 8 Tr - 13 Tr VND 30-12-2019
Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Vận Hành và Đào Tạo Ho Chi Minh 9 Tr - 11 Tr VND 30-12-2019
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Nhân Sự - Khối QTNNL Ha Noi Competitive 30-12-2019
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TPHCM Ho Chi Minh 8 Tr - 15 Tr VND 29-12-2019
Chuyên viên khách hàng cá nhân - KV TPHCM/Bình Dương/Nha Trang/Buôn Ma Thuột Ho Chi Minh, Binh Duong, Khanh Hoa 8 Tr - 15 Tr VND 29-12-2019
Kiểm soát viên giao dịch - TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) Binh Duong 11 Tr - 15 Tr VND 29-12-2019
Nhân Viên Thẩm Định Khách Hàng Tại Nhà (TP. HCM, Đồng Nai, Quảng Ninh) Dong Nai, Quang Ninh, Ho Chi Minh 8,5 Tr - 10 Tr VND 29-12-2019
Giao dịch viên - KV TPHCM/TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) Binh Duong, Ho Chi Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 29-12-2019
Nhân viên Quản lý chất lượng Thẩm định tín dụng Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 29-12-2019
Chuyên Viên Chính Quản Lý Hiệu Suất - Khối QTNNL Ha Noi Competitive 28-12-2019
Trưởng Bộ Phận Chính Sách Khẩu Vị Rủi Ro Tín Dụng - Phòng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 28-12-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Rủi Ro Vận Hành, Rủi Ro Gian Lận Sản Phẩm - Khối Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 28-12-2019
Trưởng Phòng Quản Trị Dữ Liệu - Trung Tâm Quản Trị Dữ Liệu Ha Noi Competitive 28-12-2019
Cộng Tác Viên - Phòng Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại - Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 28-12-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Phòng Collection - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An Competitive 28-12-2019
Giao Dịch Viên Online - Phòng Call Center - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 28-12-2019
Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Phòng Collection - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Competitive 28-12-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Đối Tác Ô Tô Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 28-12-2019
Underwriting QC Team leader (Trưởng nhóm Quản lý chất lượng Thẩm định tín dụng) Ho Chi Minh Competitive 28-12-2019
Chuyên Viên/CV Chính Pháp Chế - Khối PC&XLN Ha Noi Competitive 28-12-2019
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Kênh Livebank - Trung Tâm Digital Banking - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Competitive 28-12-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm - Phòng Sản Phẩm Thẻ - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 28-12-2019
Operation Data Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Mảng Vận Hành - Fico) Ho Chi Minh 16 Tr - 22 Tr VND 27-12-2019
Chuyên Viên Đối Tác Nhân Sự (HRBP) -Fico Ho Chi Minh 9 Tr - 17 Tr VND 27-12-2019
Phone Verification Team Leader ( Trưởng nhóm thẩm định qua điện thoại ) Ho Chi Minh 17 Tr - 22 Tr VND 26-12-2019
Cộng Tác Viên Nhân Sự (Phòng DTNS Fico) Ho Chi Minh 4 Tr - 5 Tr VND 25-12-2019
Chuyên Viên Hạ Tầng Kỹ Thuật & Bảo Dưỡng Ho Chi Minh Competitive 24-12-2019
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ - BỘ PHẬN THUẾ - KHỐI TÀI CHÍNH Ha Noi Competitive 24-12-2019
Kiểm Tra Viên Kiểm Soát Nội Bộ Và Tuân Thủ Tín Dụng - Trung Tâm Kiểm Soát Nội Bộ Và Tuân Thủ Ha Noi Competitive 24-12-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Đối Tác Ô Tô Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 24-12-2019
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Kênh Livebank - Trung Tâm Digital Banking - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Competitive 24-12-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm - Phòng Sản Phẩm Thẻ - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 24-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Sales Team Leader (HCM) Ho Chi Minh Competitive 24-12-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Thông Tin Quản Trị - Khối Tài Chính Ha Noi Competitive 23-12-2019
Cộng Tác Viên - Trung Tâm Vận Hành Thẻ - Khối Vận Hành Ha Noi Over 5 Tr VND 22-12-2019
Chuyên Viên In Và Quản Lý Giao Thẻ - Trung Tâm Vận Hành Thẻ - Khối Vận Hành Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 22-12-2019
Chuyên Viên Giám Sát An Ninh Thông Tin - Phòng An Ninh Thông Tin Và Tuân Thủ - Khối Công Nghệ Thông Tin Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 22-12-2019
Cộng Tác Viên - Phòng Mua Sắm Tập Trung - Khối Vận Hành Ha Noi Over 5 Tr VND 22-12-2019
Chuyên Viên Giám Sát Hệ Thống - Bộ Phận Giám Sát Hệ Thống - Khối Công Nghệ Thông Tin Ha Noi 10 Tr - 15 Tr VND 22-12-2019
Chuyên Viên Digital Marketing – Trung Tâm PRM Ha Noi Competitive 21-12-2019
Chuyên Viên Thiết Kế Ha Noi Competitive 21-12-2019
Trưởng Nhóm Digital Marketing Ha Noi Competitive 21-12-2019
Trưởng Nhóm Marketing Sản Phẩm Ha Noi Competitive 21-12-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Xử Lý Nợ - Khối Pháp Chế Và Xử Lý Nợ Ha Noi, Ho Chi Minh 7 Tr - 20 Tr VND 20-12-2019
MIS Specialist Ho Chi Minh Competitive 19-12-2019
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Phòng Collection - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Competitive 19-12-2019
IT Business Analyst Ho Chi Minh Competitive 19-12-2019
Nhân Viên Trợ Lý Chính Sách Ho Chi Minh Competitive 19-12-2019

About us

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công ty thông tin di động VMS, Tổng công ty tái bảo hiểm Quốc gia Vinare và một số cổ đông khác.
Sự đầu tư và hợp tác chiến lược của 3 tổ chức đứng đầu các lĩnh vực hoạt động tương ứng của mình sẽ cho TienPhongBank các ưu thế về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động và tài chính. Đây là các yếu tố quan trọng đảm bảo cho một ngân hàng hiện đại có thể đem lại cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng an toàn tiện lợi nhằm mang lại cuộc sống tài chính dễ dàng hơn cho khách hàng.

TiênPhongBank là ngân hàng triển khai internet banking và hệ thống ATM kết nối với mạng Smartlink trong thời gian ngắn nhất sau khi có giấy phép họat động. Cùng với những chiến lược phát triển về sản phẩm và khách hàng mang tính bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và chiến lược quản trị hiện đại, TiênPhongBank vẫn giữ vững định hướng phát triển trong giai đoạn khó khăn của thị trường.

Trong chiến lược nhân sự, TiênPhongBank đã và đang xây dựng một môi trường làm việc đề cao sự tôn trọng cá nhân, tinh thần đồng đội và tinh thần sáng tạo, đổi mới và dân chủ. TienPhongBank mong muốn tuyển dụng các ứng viên đề cao môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả

Các họat động nội bộ của TiênPhongBank có thể tham khảo tại trang web:
www.u2b.com.vn
Hiện tại Ngân hàng Tiên Phòng đang mở gần 300 cơ hội nghề nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của Ngân hàng tại http://tpb.com.vn/tuyendung

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: