language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Location: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Company size: Trên 10.000Field of operations: Joint StockWebsite: https://tuyendung.vpbank.com.vn/

402 followers

Jobs active (94)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - CN Lạng Sơn Lang Son Competitive 20-10-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Từ Sơn - Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 20-10-2019
Thư Ký PGĐ Trung Tâm Kinh Doanh - Khối Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nội Ha Noi Competitive 20-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Bình Thuận, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Bình Định Binh Thuan, DakLak, Gia Lai Competitive 20-10-2019
TL GĐ Bán Sản Phẩm Thị Trường Tài Chính - Hà Nội Ha Noi Competitive 20-10-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Khối KHDN - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 20-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Công Nghệ Thông Tin - Hà Nội Ha Noi Competitive 18-10-2019
Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng - DVKH Tây Ninh, Hồ Chí Minh Tay Ninh, Ho Chi Minh Competitive 17-10-2019
Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay - CN Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 17-10-2019
Nhân viên Kho quỹ - Phòng Nghiệp vụ Kho quỹ - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Kinh doanh Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh - Phòng PTKD - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên Gia Đào Tạo & Phát Triển - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng 24/7 - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Khối Khách hàng Cá nhân - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - DVKH Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 17-10-2019
Nhân viên Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Bắc Giang Bac Giang Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - DVKH Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An Hai Phong, Thai Binh, Nghe An Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Pháp luật Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thẩm định Tín dụng Thực địa - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng KH Cá nhân Thế chấp - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - CN Quảng Ninh Quang Ninh Competitive 17-10-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng SME - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Nghiệp vụ - Phòng Xử lý Tín dụng KHDN lớn - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 17-10-2019
Nhân viên Quan hệ Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Long An Long An Competitive 17-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Xử lý Tín dụng KH SME - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 17-10-2019
AF Segmentation Specialist / CVCC Thúc Đẩy Hiệu Quả Kinh Doanh Phân Khúc KHƯT - Affluent Banking - Hà Nội Ha Noi Competitive 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 17-10-2019
Trưởng nhóm Bán hàng Trực tiếp Vi mô - KHDN Vi mô Nam Hà Nội Ha Noi Competitive 15-10-2019
CVCC Quản lý Sản phẩm Vay Thế chấp (Mảng Kinh doanh & Ô tô – Văn phòng) - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Chuyên Viên Chính Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Vốn - Retail Banking - Hà Nội Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - CN Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương Hai Duong Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - CN Bắc Giang Bac Giang Competitive 15-10-2019
Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh - Khách hàng Ưu tiên Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Đầu tư - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy hiệu quả - Phòng TTTM và QL Dòng tiền - Hà Nội Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Điều tra và Phòng chống Gian lận - Khối Quản trị Rủi ro Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Chuyên viên KHDN vừa và nhỏ - TT SME Bắc Giang, Hà Tĩnh Bac Giang, Ha Tinh Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Quản lý và Xây dựng quy trình Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Quản lý và Xây dựng quy trình - Hà Nội Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Hỗ Trợ - Phòng Xử Lý Tín Dụng KHCN - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Tín Dụng - Phòng Xử Lý Tín Dụng KHCN - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - CC&UPL - Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Điều phối Dự án - Phòng Quản lý & Tối ưu hóa kinh doanh Ha Noi Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - CN Lái Thiêu - Bình Dương Binh Duong Competitive 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Hoa Binh, Phu Tho, Thai Nguyen Competitive 15-10-2019
CVCC Quản lý Sản phẩm Cho vay Thế chấp, TTTM & Phân khúc Micro Ha Noi Competitive 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội Ha Noi Competitive 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Hải Dương Hai Duong Competitive 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hà Nội Ha Noi Competitive 15-10-2019
Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tín dụng - Phòng Phát triển sản phẩm Ho Chi Minh Competitive 15-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên - CN Trần Lãm - Thái Bình Thai Binh Competitive 15-10-2019
Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp - Direct Sale - RB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 14-10-2019
CVC/CVCC Phòng Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA020 Ha Noi Competitive 14-10-2019
Chuyên Gia Kiểm soát Tuân thủ - TT Kiểm Tra Kiểm Soát tuân Thủ - Hà Nội Ha Noi Competitive 14-10-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 14-10-2019
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 12-10-2019
Chuyên viên Báo cáo Chiến lược Thu hồi nợ (mảng Thu hồi nợ Thuê ngoài) - Hà Nội Ha Noi Competitive 12-10-2019
Trưởng nhóm Dịch vụ Khách hàng - Quảng Ninh Quang Ninh Competitive 10-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Công Nghệ Thông Tin - Hà Nội Ha Noi Competitive 08-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh - Hà Nội Ha Noi Competitive 08-10-2019
Chuyên Viên KHDN Vừa & Nhỏ - Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng Nam Dinh, Ninh Binh, Quang Ninh Competitive 08-10-2019
Retail Risk Policy senior - Portfolio Manager - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 06-10-2019
Chuyên Viên Rủi Ro Hoạt Động - Hà Nội Ha Noi Competitive 06-10-2019
Chuyên Viên Chính Cấu Trúc Nợ - Hà Nội Ha Noi Competitive 06-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Kiên Giang, Vũng Tàu Kien Giang, Ba Ria-VT Competitive 06-10-2019
Collection Strategy Analyst - Retail Risk - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 06-10-2019
Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng - Hiệp Hòa - Bắc Giang Bac Giang Competitive 06-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - CN Sông Đà, Hòa Bình Hoa Binh Competitive 06-10-2019
Chuyên viên Chính Thúc đẩy Hiệu quả - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 05-10-2019
Chuyên Viên KHDN vừa & nhỏ - TT SME Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 03-10-2019
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Bình Định Binh Dinh Competitive 03-10-2019
Chuyên viên dịch vụ khách hàng - Móng Cái, Ninh Bình, Nam Định Nam Dinh, Ninh Binh, Quang Ninh Competitive 03-10-2019
Chuyên Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - Hội Sở Hà Nội Ha Noi Competitive 29-09-2019
Kiểm Soát Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - Hội Sở Hà Nội Ha Noi Competitive 29-09-2019
Nhân viên Quan hệ khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu Thương - Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp Kien Giang, Vinh Long, Tay Ninh Competitive 28-09-2019
Chuyên Viên Huấn Luyện Đào Tạo - Khối KHCN - Hà Nội Ha Noi Competitive 26-09-2019
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng – Yên Phong Bắc Ninh, Bắc Giang Bac Ninh Competitive 26-09-2019
CVC Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khối KHCN - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ho Chi Minh, Ha Noi Competitive 26-09-2019
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Tiền Giang Tien Giang Competitive 25-09-2019
Chuyên viên Thẩm định khách hàng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 25-09-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật Phòng hạ Tầng thẻ - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 25-09-2019
Chuyên gia Phân tích Tài chính - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-09-2019
Chuyên viên Giám sát Tín dụng mảng Báo cáo - Hà Nội Ha Noi Competitive 21-09-2019
Chuyên viên Chính Thẩm định Thế chấp KHCN - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-09-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - Quảng Bình Quang Binh Competitive 21-09-2019
Chuyên viên Điều tra và Phòng chống Gian lận - Hà Nội Ha Noi Competitive 21-09-2019
Senior Integrated Risk Model - Basel 2 Program - Hà Nội Ha Noi Competitive 21-09-2019
Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng - Quảng Nam Quang Nam Competitive 21-09-2019
Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 20-09-2019

About us

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt từ nay tới năm 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.
Công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Tại VPBank, các cán bộ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ cùng với đó là cơ hội thăng tiến rộng mở cho mọi thành viên của Ngân hàng.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: