language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Location: Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Website: http://oceanbank.vn/

Jobs active (15)

Job Title Location Salary Updated
Giao Dịch Viên Ha Noi Competitive 20-01-2020
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 14-01-2020
Chuyên Gia Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ha Noi Competitive 08-01-2020
Nhân Viên Vận Hành Tín Dụng Ha Noi Competitive 08-01-2020
Chuyên Viên Thẩm Định Và Hỗ Trợ Khách Hàng Bán Lẻ Ha Noi Competitive 08-01-2020

About us

Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean Bank thay đổi chủ sở hữu, mô hình hoạt động và đổi tên thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TM TNHH MTV) Đại Dương. Ocean Bank đã trở thành một thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ. Trong xu thế hội nhập thế giới, Ocean Bank càng coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vây, chính sách nhân sự của Ocean Bank được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Nguyên tắc tuyển dụng của Ocean Bank là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. Chính sách việc làm của Ocean Bank là tạo tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của Ocean Bank, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: