Perfect Global (Vietnam) Ltd.

Perfect Global (Vietnam) Ltd.

Location

6th Floor, Halo Building, 104 Mai Thi Luu, Dakao Ward , District 1


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Perfect Global (Vietnam) Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Perfect Global (Vietnam) Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Perfect Global (Vietnam) Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Perfect Global (Vietnam) Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Việt Nam là một trong những thị trường mới và quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Perfect ở châu Á vì nền kinh tế phát triển và năng động của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Chính thức khai trương vào tháng 7/2012, Perfect Global Việt Nam mang đến các sản phẩm chất lượng về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc gia đình, chăm sóc da & làm đẹp; đồng thời, cung cấp một nền tảng kinh doanh tiến bộ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Chúng tôi luôn duy trì các yếu tố thành công theo định hướng của Tập đoàn Perfect và cam kết tôn trọng các giá trị cốt lõi của chúng tôi, đó là: Chăm sóc, Chia Sẻ, Trung Thực, Trách Nhiệm, Chất Lượng và Dịch Vụ.

Feedback