Tập đoàn Hà Đô

Tập đoàn Hà Đô

Location


Company Information
259 followers

Jobs active

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

Tập đoàn Hà Đô

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Tập đoàn Hà Đô Là Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Cổ phần hóa năm 2004. Tập đoàn là nhà đầu tư chuyên nghiệp về Bất động sản, khách sạn, văn phòng các khu Resort, khu nghỉ dưỡng…thi công các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông thủy lợi…Khẩu hiệu của Tập đoàn là: “Sáng tạo, đổi mới, phát triển”
Feedback