language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Tập Đoàn Sun Group

Location: 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Field of operations: Joint StockWebsite: http://sungroup.com.vn/vie/

167 followers

Jobs active (106)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng đại diện Vùng miền Trung (New) Da Nang Competitive 18-06-2019
Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo - SUNEC Ha Noi Competitive 18-06-2019
Vân hành xe bê tông - Công ty TNHH Olympia Da Nang Competitive 18-06-2019
Kỹ sư vật liệu - Thí nghiệm viên - Công ty TNHH Olympia Da Nang Competitive 18-06-2019
Vận hành xe bơm bê tông - Công ty TNHH Olympia Da Nang Competitive 18-06-2019
Chuyên viên Cao cấp Bảo mật - Ban Công nghệ Thông tin Ha Noi, Da Nang Competitive 18-06-2019
Kế toán kho - Sun World Hạ Long Complex Quang Ninh Competitive 18-06-2019
Chuyên viên Thanh quyết toán - SUNEC Tay Ninh, Kien Giang Competitive 18-06-2019
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP BẢO MẬT - BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ha Noi, Da Nang Competitive 18-06-2019
Trưởng Phòng Nghiên Cứu Thị Trường Và Sản Phẩm Ha Noi Competitive 18-06-2019
Trưởng Phòng Thẩm Định Chính Sách Và Hỗ Trợ Hoạt Động Kinh Doanh Ha Noi Competitive 18-06-2019
Trưởng Phòng Nôi Dung - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Truyền Thông Thời Đại Ha Noi Competitive 17-06-2019
Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sun World Ha Noi Competitive 17-06-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Thiết Kế (Lĩnh Vực Hạ Tầng Kỹ Thuật) Sunec - Làm Việc Tại Đà Nẵng Da Nang Competitive 17-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Nghiên Cứu Và Phát Triển Sun World Holding Ha Noi Competitive 17-06-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KẾT CẤU CAO CẤP Ha Noi Competitive 16-06-2019
Chuyên viên kiểm toán viên - bộ phận Kế hoạch Thi công Da Nang Competitive 16-06-2019
Nhân viên Lễ tân – VP Bán hàng dự án Khối KD BĐS Quang Ninh Competitive 14-06-2019
Chuyên viên Quản lý đại lý Khối KD BĐS Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên viên pháp chế Khối KD BĐS Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên viên cao cấp pháp chế Khối KD BĐS Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên viên Điều phối Thiết kế Vùng Thủ Đô Ha Noi Competitive 14-06-2019
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁP CHẾ BAN PT DỰ ÁN ĐÔNG BẮC Quang Ninh, Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Quản Lý XDCB Ban Tài Chính Ha Noi Competitive 14-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Hệ Thống Ban CNTT Da Nang Competitive 13-06-2019
Trưởng Phòng Khai Thác Quảng Cáo - Ban Truyền Thông MKT Ha Noi Competitive 13-06-2019
Chuyên Viên Khai Thác Quảng Cáo - Ban Truyền Thông MKT Ha Noi Competitive 13-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Nhân Sự KV Miền Trung Da Nang Competitive 13-06-2019
Trưởng Bộ phận Giám sát An toàn Lao động - Sunec Ha Noi Competitive 13-06-2019
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH – CHẤT LƯỢNG - SUNEC Da Nang Competitive 13-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Nhân Sự - Khối Sun World Holding Ha Noi Competitive 13-06-2019
Chuyên viên Quản lý đại lý tại Hạ Long Quang Ninh Competitive 12-06-2019
Chuyên viên Mỹ thuật - Công ty Cổ phần tập đoàn Sun World Ha Noi Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KẾT CẤU CAO CẤP - BAN QLTK Ha Noi Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI THIẾT KẾ - VÙNG MIỀN NAM Kien Giang Competitive 12-06-2019
Đội trưởng Đội cơ giới - Công ty SUNEC Da Nang Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI THIẾT KẾ - VÙNG THỦ ĐÔ Ha Noi Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI THIẾT KẾ - VÙNG MIỀN TRUNG Da Nang Competitive 12-06-2019
Trưởng phòng QS - Vùng Thủ Đô Ha Noi Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI THIẾT KẾ - VÙNG ĐÔNG BẮC Quang Ninh Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI THIẾT KẾ - VÙNG TÂY BẮC Lao Cai Competitive 12-06-2019
Trưởng Ban quản lý xây dựng - Vùng Thủ Đô Ha Noi Competitive 12-06-2019
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Vùng Thủ Đô Ha Noi Competitive 12-06-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN - BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ Ha Noi Competitive 12-06-2019
Nhân viên thủ kho Da Nang Competitive 12-06-2019
Tổ trưởng tổ kỹ thuật Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long Quang Ninh Competitive 12-06-2019
6. Trưởng phòng nghiên cứu thị trường và sản phẩm Ha Noi Competitive 11-06-2019
3. Trưởng phòng thẩm định chính sách và hỗ trợ hoạt động kinh doanh Ha Noi Competitive 11-06-2019
Maintenance Manager (Hon Thom Water Park) Kien Giang Competitive 11-06-2019
1. Chuyên viên thẩm định chính sách và hỗ trợ hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí Ha Noi Competitive 11-06-2019
Water Park Operations Manager Kien Giang Competitive 11-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Nguồn Vốn Ha Noi Competitive 11-06-2019
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN - BAN TÀI CHÍNH Ha Noi Competitive 11-06-2019
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - BAN TÀI CHÍNH Ha Noi Competitive 11-06-2019
Chuyên Viên Quản Lý Kết Cấu Cao Cấp Ha Noi Competitive 11-06-2019
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa - Công Ty TNHH Công Viên Châu Á Da Nang Competitive 09-06-2019
Giám Sát An Toàn Lao Động - SUNEC Quang Ninh, Kien Giang Competitive 09-06-2019
Chuyên Viên Phiên Dịch Ngành Xây Dựng - SUNEC Hai Phong, Lao Cai, Tay Ninh Competitive 09-06-2019
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP BAN TÀI CHÍNH VỀ XDCB Ha Noi Competitive 09-06-2019
Chuyên viên cao cấp Thanh quyết toán Vùng miền Trung Da Nang Competitive 08-06-2019
Giám đốc Kinh doanh - Chi nhánh Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn Quang Ninh Competitive 06-06-2019
Giám đốc trung tâm đào tạo nghề - Sun World Da Nang Competitive 06-06-2019
Cán bộ Kiểm soát - Ban Kiểm soát Da Nang Competitive 06-06-2019
Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ - Công ty TNHH DV DL Cáp treo Fansipan Sapa Lao Cai Competitive 06-06-2019
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG Ha Noi Competitive 06-06-2019
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH GIẢI TRÍ - BAN TRUYỀN THÔNG MKT Ha Noi Competitive 06-06-2019
Nhân viên pha chế - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 05-06-2019
Thư ký - Công Ty TNHH Mặt Trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 05-06-2019
Phụ bếp - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 05-06-2019
Điều phối viên/ Trợ lý dự án - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World Da Nang Competitive 05-06-2019
Nấu chính - Bộ phận Kinh doanh Ẩm thực - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 05-06-2019
Kỹ sư MEP Ban QLXD Vùng Miền Trung Da Nang Competitive 05-06-2019
Phó Ban (Phụ trách mảng Đất đai – GPMB) Quang Ninh Competitive 04-06-2019
Trưởng Ban - Ban Phát Triển Dự Án Đông Bắc Quang Ninh Competitive 04-06-2019
Chuyên Viên Mỹ Thuật - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sun World Ha Noi Competitive 04-06-2019
Phó Ban (Phụ Trách Mảng Đầu Tư – Quy Hoạch – Xây Dựng) Quang Ninh Competitive 04-06-2019
KIỂM SOÁT VIÊN HIỆN TRƯỜNG (CƠ ĐIỆN) - BAN KIỂM SOÁT Ha Noi Competitive 03-06-2019
Chuyên Viên Digital Marketing Co-Ordinator - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sun World Ha Noi Competitive 03-06-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Content Marketing - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sun World Ha Noi Competitive 03-06-2019
Kiểm Soát Viên Hiện Trường (Cơ Điện) - Ban Kiểm Soát Kien Giang, Tay Ninh, Lao Cai Competitive 03-06-2019
Chuyên viên Quản lý thiết kế - Sunec Tay Ninh, Lao Cai Competitive 01-06-2019
Chuyên Viên Điều Phối Thiết Kế Tại Dự Án - Sunec Tay Ninh, Lao Cai Competitive 01-06-2019
Trưởng bộ phận PR & marketing - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tết Vân Đồn Quang Ninh Competitive 01-06-2019
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế - Sunec Ha Noi, Da Nang, Quang Ninh Competitive 30-05-2019
Chuyên Viên Điều Phối Thiết Kế Tại Dự Án - Sunec Ha Noi, Da Nang, Quang Ninh Competitive 30-05-2019
Trưởng phòng Quản lý Xây dựng - Vùng Thủ Đô Ha Noi Competitive 29-05-2019
Kỹ sư xây dựng dân dụng Ban QLXD Vùng Miền Trung Da Nang Competitive 29-05-2019
Chuyên viên nhân sự - Vùng Thủ Đô Ha Noi Competitive 29-05-2019
Kế toán tổng hợp - Công ty Tây Hồ View Ha Noi Competitive 29-05-2019
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG – MARKETING DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG MẶT TRỜI- SUN SYMPHONY ORCHESTRA (SSO) Ha Noi Competitive 26-05-2019
Nhân viên Tổ Y tế - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 25-05-2019
Trưởng phòng - Phòng Vận hành - Công ty TNHH Công Viên Châu Á Da Nang Competitive 25-05-2019
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG SSO - BAN TRUYỀN THÔNG MKT Ha Noi Competitive 24-05-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KẾT CẤU - BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ Ha Noi Competitive 23-05-2019
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KẾ HOẠCH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - BAN TÀI CHÍNH Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Quản lý thiết kế - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên đấu thầu (MEP) - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên điều phối thiết kế - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên phiên dịch - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Giám sát An toàn lao động - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viễn TMĐT (MEP) - SUNEC Ha Noi Competitive 23-05-2019
Chuyên viên Quản trị hệ thống quy trình- Phòng Vận hành (Head Office)_ làm tại ĐN Da Nang Competitive 21-05-2019
Nhân viên bảo trì cơ khí/ điện/ mộc/ nề - Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 20-05-2019
Nhạc công - Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 20-05-2019
Nhân viên chăm sóc khách hàng - Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long Quang Ninh Competitive 20-05-2019

About us

Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.

Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt động theo mô hình tập đoàn, gồm trên 20 đơn vị thành viên với hơn 1500 cán bộ nhân viên, những con người trẻ tuổi đầy năng lực và nhiệt huyết; Sun Group Vietnam đã chứng tỏ mình là một doanh nghiệp hàng đầu với rất nhiều dự án qui mô lớn tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh đó Tập đoàn còn sở hữu thương hiệu nổi tiếng Bà Nà Hills được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến.

Mục tiêu phát triển: 

Mục tiêu của Sun Group là tạo dựng một không gian làm việc, không gian sống và nghỉ dưỡng với thương hiệu Sun Group mang đẳng cấp khu vực và quốc tế. Đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tầm nhìn: 

Trong tương lai không xa thương hiệu Sun Group sẽ là thương hiệu Việt sánh ngang với các nước trong khu vực và quốc tế.

Triết lý kinh doanh:

- Luôn nỗ lực hoàn thiện và phát triển sự chuyên nghiệp bằng những cải tiến không ngừng nhằm giữ vững vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực hoạt động.

- Đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, thân thiện. Đề cao tính tốc độ và khả năng sáng tạo.

- Cam kết hợp tác lâu dài với đối tác và khách hàng bằng chất lượng sản phẩm & dịch vụ hoàn hảo trên cơ sở các bên cùng có lợi và cùng phát triển.

Một số dự án tiêu biểu:
+ Sun City Residences
+ Sun City Plaza Saigon
+ The Sun Villas
+ The Sun Novotel
+ Sơn Trà Intercontinental Resort & Residence
+ Hòa Xuân Ecolsland
+ Cù Lao Chàm Four Seasons Resort
+ Khu phức hợp Ba Na Hills
+ Công viên Châu Á - Đà Nẵng- Asia Park
+ Khu phức hợp Cáp treo Fansipan - Sapa Lào Cai
+ Khu phức hợp Hạ Long- Quảng Ninh
+ Resort tại Phú Quốc
...
+
Và các dự án khác.

Do nhu cầu phát triển, mở rộng các dự án trên nhiều tỉnh thành cả nước, Tập đoàn Sun Group cần tuyển dụng nhiều vị trí sau

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: