language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Techcombank

Location: 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Company size: 7000Field of operations: Joint StockWebsite: www.techcombank.com.vn

95 followers

Jobs active (108)

Job Title Location Salary Updated
Customer Experience Manager (New) Ha Noi Competitive 17-08-2019
Marketing Analyst EXPERT/ Customer Analyst EXPERT (New) Ha Noi Competitive 17-08-2019
Chuyên viên thiết kế Ho Chi Minh 9 Tr - 10 Tr VND 17-08-2019
Chuyên viên Quản lý chứng từ (Cộng tác viên) Ho Chi Minh 4 Tr - 5,5 Tr VND 17-08-2019
Chuyên viên cao cấp Kênh tiếp thị (Agent/ Branch) Ho Chi Minh Competitive 17-08-2019
Giám đốc Am hiểu khách hàng [USME/ SME/ MSME] Ha Noi Competitive 17-08-2019
Giám đốc Dự án Ha Noi Competitive 17-08-2019
Senior Solution Architect Ha Noi Competitive 16-08-2019
Kiến trúc sư doanh nghiệp cao cấp (Enterprise Architect) Ha Noi Competitive 16-08-2019
Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Và Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng Định Chế Tài Chính - Khối QTRR Ho Chi Minh Competitive 16-08-2019
Srum Master Ha Noi Competitive 16-08-2019
UIUX Designer Ha Noi Competitive 16-08-2019
Product Owner Ha Noi Competitive 16-08-2019
Chuyên Viên Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Thương Mại Ha Noi Competitive 15-08-2019
Chuyên gia Sáng kiến chuyển đổi Ha Noi Competitive 15-08-2019
Chuyên gia Sáng kiến chiến lược Ha Noi Competitive 15-08-2019
Giám Đốc Nghiên Cứu Thị Trường (Market Research Manager) Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Và Quản Trị Giao Dịch - Techcom Securities Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Thiết Kế Ho Chi Minh 9 Tr - 10 Tr VND 15-08-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - QTRR Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Giám Đốc Tư Vấn Và Phát Triển Kinh Doanh Vùng (KHCN) - Techcom Securities Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Thu Nợ Tín Chấp - AMC Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Quản Lý Chứng Từ Bán Lẻ Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Thủ Quỹ Ha Noi Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Khu Vực Q.Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai Ha Noi Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Thu Nợ Tín Chấp - AMC Ho Chi Minh Competitive 15-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng (Talent Acquisition) Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng- HD Thời Vụ Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp SME (Có Kinh Nghiệm) Ha Noi, Hai Phong, Hung Yen 15,4 Tr - 33 Tr VND 14-08-2019
Giám Đốc Tiếp Thị Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
Giám Đốc PR - Khối Marketing Ho Chi Minh Competitive 14-08-2019
[Hà Nội] Chuyên Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng (Call Center) Ha Noi Competitive 14-08-2019
[Hà Nội] Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân (Các quận/huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Xuân Mai) Ha Noi Competitive 13-08-2019
Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính Công Ty Con / Liên Kết Ha Noi Competitive 13-08-2019
Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp - Sản Phẩm Vay Mua Ô Tô Ha Noi Competitive 12-08-2019
Giám Đốc Quản Trị Và Phát Triển Kênh Vật Lý Ha Noi Competitive 12-08-2019
Chuyên Viên Thu Giữ - AMC Ho Chi Minh Competitive 12-08-2019
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BẢO HIỂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (BIS) Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 12-08-2019
Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Ha Noi Competitive 12-08-2019
Giám Đốc Đào Tạo Sản Phẩm Bảo Hiểm Ha Noi Competitive 12-08-2019
Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại (Telesale) Ha Noi Competitive 12-08-2019
Giám đốc Hoạch định QLNNL, Thu nhập và phúc lợi Ha Noi Competitive 12-08-2019
Chuyên Viên Bảo Hiểm Ha Noi Competitive 12-08-2019
[Tuyển Gấp] Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Bảo Hiểm (Khu Vực TP.HCM) Ho Chi Minh Competitive 12-08-2019
Trợ Lý Cao Cấp Tổng Giám Đốc Ha Noi Competitive 10-08-2019
Giám đốc Chính sách quản trị rủi ro TDCN Ha Noi Competitive 10-08-2019
Information Analytics Manager Ho Chi Minh Competitive 10-08-2019
Chuyên gia Tư vấn bảo hiểm doanh nghiệp Ha Noi, Hai Phong, Hung Yen Competitive 09-08-2019
[Tuyển gấp] - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Bình Thuận Binh Thuan 12,5 Tr - 15,5 Tr VND 07-08-2019
[Hà Nội] Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (Call center) Ha Noi Competitive 07-08-2019
Chuyên viên Bán hàng Trực tiếp Ha Noi Competitive 07-08-2019
Giám Đốc Kiểm Soát Và Quản Lý Rủi Ro Gian Lận Ha Noi Competitive 07-08-2019
Giám đốc tiếp thị sản phẩm Tài chính cá nhân (Bảo hiểm) Ho Chi Minh Competitive 05-08-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Sáng Kiến Chiến Lược (Dự Án Data Strategy) - Data Architect/Data Modeler Ha Noi Competitive 05-08-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Sáng Kiến Chiến Lược M+ Ha Noi Competitive 05-08-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Và Quản Trị Chuyển Đổi (Transformation Capability Program) Ha Noi Competitive 05-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Gia Triển Khai Dự Án Digital Banking - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 05-08-2019
Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp SME Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Mua Sắm Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Techcom Securities) Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Mua Sắm IT Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên viên kế toán miền Nam Ho Chi Minh Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh Bán Lẻ Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên/ CV Cao Cấp Phân Tích Tài Chính Và Lập Kế Hoạch- Khối Tài Chính Kế Hoạch Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tài Chính (Kiểm Soát Sau Hội Sở) Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Kiểm Thử Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh và Phân Phối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Techcom Securities Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Techcom Securities Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh Bán Hàng Và Kênh Phân Phối Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Ứng Dụng - Techcom Securities Ha Noi Competitive 04-08-2019
Chuyên viên cao cấp quản lý chi phí Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên viên cao cấp kiểm soát rủi ro hoạt động và tuân thủ Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh - Techcom Securities Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên gia Tư vấn và phát triển kinh doanh - techcom Securities Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên viên cao cấp kiểm thử (Auto test) Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng - Techcom Securities Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính Ha Noi Competitive 03-08-2019
Chuyên viên cao cấp công nghệ thông tin (Techcom Securities) Ha Noi Competitive 03-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 – Chuyên viên hỗ trợ bảo hiểm (TIA) – khu vực Miền Nam Ho Chi Minh, Da Nang, Ba Ria-VT Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (RBO) - [Khu vực miền Bắc] Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Competitive 02-08-2019
The Consulting Master 2019 - CHUYÊN GIA BẢO HIỂM (TIS) - [Khu vực miền Nam] Ha Noi Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (RBO) – [Khu vực miền Nam] Ho Chi Minh, An Giang, Bac Lieu Competitive 02-08-2019
The Consulting Master 2019 - CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (CSO) - [Khu vực miền Bắc] Ha Noi, Bac Can, Bac Giang Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - GIAO DỊCH VIÊN (Teller) - [Khu vực miền Bắc] Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (CSO) - [Khu vực miền Nam] Ho Chi Minh, An Giang, Bac Lieu Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - Chuyên viên thanh toán quốc tế (TSO) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (CSO) - [Khu vực miền Bắc] Ha Noi, Bac Giang, Bac Can Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (RM) - [Khu vực miền Nam] Ho Chi Minh, An Giang, Bac Lieu Competitive 02-08-2019
The Future Bank Consultant 2019 - Chuyên viên hỗ trợ bảo hiểm (TIA) [Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc] Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Competitive 02-08-2019
The Consulting Master 2019 - CHUYÊN GIA BẢO HIỂM (TIS) - [Khu vực miền Bắc] Ha Noi Competitive 02-08-2019
Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp - Mảng Payroll Ha Noi Competitive 01-08-2019
[Hà Nội] Chuyên Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng (Call Center) Ha Noi Competitive 01-08-2019
[Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân (Các Quận/Huyện Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Xuân Mai) Ha Noi Competitive 01-08-2019
[Hà Nội] Chuyên Gia/Chuyên Viên Bảo Hiểm (Các Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Xuân Mai) Ha Noi 8 Tr - 18 Tr VND 01-08-2019
[Hà Nội] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên Ha Noi 15 Tr - 20 Tr VND 01-08-2019
Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp Ha Noi Competitive 01-08-2019
Giám đốc tiếp thị sản phẩm Tài chính cá nhân (Vay/Thẻ/ Tiết kiệm) Ho Chi Minh Competitive 01-08-2019
DevOps Expert Ha Noi Competitive 31-07-2019
Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm) Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh 15,4 Tr - 33 Tr VND 28-07-2019
Chuyên viên thanh toán trong nước (Hợp đồng 6 tháng) Ho Chi Minh Competitive 28-07-2019
Chuyên viên cao cấp kiểm soát tín dụng- Khối Ngân hàng bán buôn Ho Chi Minh Competitive 27-07-2019
Chuyên viên thời vụ Phát triển sản phẩm (PTSP) - BP PTSP Khối Khách hàng doanh nghiệp Ho Chi Minh Competitive 25-07-2019
The Future Bank Consultant 2019 - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Hiểm (TIA) - [Làm Việc Tại Hà Nội Và Các Tỉnh Phía Bắc] Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Competitive 22-07-2019
Chuyên viên Cao Cấp/ Dự Án Ho Chi Minh Competitive 20-07-2019
Chuyên Viên Vận Hành Và Tiếp Quỹ ATM Ho Chi Minh Competitive 20-07-2019
Tuyển Dụng Nhân Sự Khu Vực Hải Phòng/Hưng Yên/Hải Dương/Quảng Ninh Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong Competitive 20-07-2019

About us

TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Với nỗ lực không ngừng của mình, TECHCOMBANK tự hào được những tổ chức uy tín dành tặng những giải thưởng quốc tế danh giá nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Làm việc tại TECHCOMBANK là bạn đã tham gia vào một môi trường năng động, một tổ chức hiện đại, chuyên nghiệp với đội ngũ lãnh đạo xuất sắc bên cạnh các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Nơi bạn có thể học hỏi, cống hiến và tỏa sáng trên con đường sự nghiệp của mình. Tại TECHCOMBANK mọi đóng góp của bạn đều được ghi nhận và khích lệ bằng chính sách đãi ngộ hấp dẫn, chính sách phúc lợi vượt trội và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, hiện tại TECHCOMBANK đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho vị trí sau:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: