TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

Location

Phòng 10.02, Tầng 10, Lant Building, Số 56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Company Information
  • Field of operations: Personal
817 followers

About us

Phòng 10.02, Tầng 10, Lant Building, Số 56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jobs active

Sales Manager/ Sales Staff (Petfood, Petcare)

Sales Manager/ Sales Staff (Petfood, Petcare)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 30 Mil - 55 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Nhân viên sản xuất Tiếng Nhật

Nhân viên sản xuất Tiếng Nhật

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Nhân viên kế toán sản xuất (Thời vụ 6 tháng)

Nhân viên kế toán sản xuất (Thời vụ 6 tháng)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Sales & Marketing  Staff (Sportwear/Summerwear)

Sales & Marketing Staff (Sportwear/Summerwear)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Trưởng ca sản xuất (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Trưởng ca sản xuất (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ba Ria-VT
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG NHẬT)

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG NHẬT)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Feedback