Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Location

Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Dong Thap

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Bac Giang

About us

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (chiếm 22,67%) và Tổng công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 18,68%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Feedback