Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Location


Company Information
  • Company size: 1000 - 5000
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: http://vbi.vietinbank.vn/

Jobs active

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 16,5 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Son La

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Son La

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT

About us

Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI)  hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty hiện có trụ sở chính tại Hà Nội và 34 Công ty thành viên, Phòng giao dịch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Phú Thọ, Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Huế, Bình Định... Định hướng của Bảo hiểm VietinBank là trở thành một trong những Công ty bảo hiểm chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Message from Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Bảo toàn giá trị cuộc sống

Photo

Feedback