Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Location

185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM


Company Information

Jobs active

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Thai Binh | DakLak

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ Competitive

  • Binh Thuan

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long với tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng được chính thức thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 11/07/1995 theo Giấy phép thành lập số 1529/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Tp.HCM cấp. Từ ngày 14/05/2012 theo giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận về việc đổi tên của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long . Là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam với hệ thống gồm 21 công ty thành viên trực thuộc cùng 1 văn phòng đại diện trải dài khắp Việt Nam. Các nghiệp vụ Kinh doanh Bảo hiểm: - Bảo hiểm sức khoẻ; - Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không; - Bảo hiểm xe cơ giới; - Bảo hiểm cháy, nổ; - Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; - Bảo hiểm trách nhiệm; - Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; - Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; - Bảo hiểm nông nghiệp. - Các nghiệp vụ BH khác theo quy định.

Feedback