Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Location

PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn


Company Information
  • Company size: 200-10000
  • Field of operations: Joint Stock
447 followers

Jobs active

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, là Tổng công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí, công trình công nghiệp, với mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận, các điều kiện làm việc, phát triển sự nghiệp tương lai và quan hệ đồng nghiệp tốt.

Hiện nay, Tổng công ty đang mở rộng hoạt động và cần những ứng viên có năng lực đến và cùng gắn bó để góp phần cho sự phát triển cũng như thành công của Tổng công ty. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao cho các vị trí như đăng tuyển.

Message from Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Phát huy cao nhất hiệu quả nguồn lực, năng lực; đáp ứng, thỏa mãn, phục vụ tốt nhất khách hàng, chủ sở hữu, người lao động; trong quá trình phát triển luôn luôn ở mức tiên tiến.

Feedback