TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

Location

Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.


Company Information
  • Company size: 400
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

About us

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone với chức năng đảm bảo chất lượng mạng lưới toàn quốc trên các lĩnh vực: đo kiểm tối ưu hóa, kiểm định hỗ trợ kỹ thuật và sửa chữa-sản xuất thiết bị viễn thông.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực làm việc tại Hà Nội, cụ thể:

Feedback