Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

Location

40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM


Company Information

Jobs active

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

$ Over 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

IDC center - Thời Đại Mới

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Trung tâm Thời Đại Mới - IDC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM https://idc.edu.vn/gioi-thieu.html
Feedback