Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

Location

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh


Company Information

Jobs active

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • DakLak

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • DakLak

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ Competitive

  • Da Nang

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Da Nang

About us

Đại học Đông Á Đà Nẵng là một trường Đại học trẻ, luôn mở rộng cánh cửa để chào mừng những người có tài năng, nhiệt huyết muốn làm việc trong môi trường đại học, góp phần đào tạo thế hệ trẻ cho tương lai. Đại học Đông Á rất chú trọng đến chất lượng giáo dục cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên. Do vậy chúng tôi mong muốn tìm kiếm được những ứng viên vừa có năng lực về chuyên môn cũng như tâm huyết đối với nghề. Hiện nay, trường Đại học Đông Á đang có nhu cầu tuyển dụng để mở rộng và phát triển, xin mời các ứng viên có đủ điều kiện tham gia ứng tuyển.

Feedback