Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Location

300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Trường đại học Đa ngành nghề đào tạo ở nhiều bậc học khác nhau.
Feedback