language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Trường Doanh nhân HBR

Location: Tầng 15, Tòa CTM, Số 139 Cầu Giấy

Company size: 100-499

Jobs active

We currently do not have any job openings available. Follow Company to be notified by email when new job opportunities become available.

About us

Trường Doanh nhân HBR - trường học chuyên cung cấp các chương trình đào tạo về Lãnh đạo & Quản trị cao cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Trường Doanh nhân HBR đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trên 5 mảng chính: (1) Đào tạo Doanh nghiệp; (2) Tư vấn Quản lý; (3) Hội thảo & Hội nghị; (4) Xuất bản sách; (5) Nghiên cứu Lãnh đạo & Quản trị.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: