Unitec Solution Vietnam

Unitec Solution Vietnam

Location

Tầng 1, tòa nhà VITIC, số 6B, đường Nguyễn Thành Ý, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Company Information
  • Company size: 10-25
  • Field of operations: Foreign
  • Website: www.unitec-solution.com

Jobs active

Unitec Solution Vietnam

$ Over 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Được đầu tư 100% bởi Tập đoàn USCO Nhật Bản. Chuyên phát triển phần mềm ứng dụng, embedded, IOT, mobile app cho các công ty sản xuất tại VN và Nhật Bản.

  • Các dự án đã thực hiện:  Salary management system, Cash flow management system, Name card management system, Work cost control system, Production BOM management, Asprova scheduler implementation support, BLE, IoT monitoring system, Ruvii temperature monitoring, Dangerous Driving Diagnoser, Fitbit, IoT Monitoring, Coil Tester monitoring v.v.,

Photo

Feedback