VIVA CACA JOINT STOCK COMPANY

VIVA CACA JOINT STOCK COMPANY

Location

Khu Công Nghiệp Long Hậu


Company Information
  • Company size: 50-100
  • Field of operations: Joint Stock

About us

VIVA CACA JOINT STOCK COMPANY Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm chuyên cung cấp cho các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Feedback