VPĐD Sun Pharmaceutical Industries Ltd. tại TPHCM

VPĐD Sun Pharmaceutical Industries Ltd. tại TPHCM

Location

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3


Company Information

About us

SUN Pharmaceutical Industries., Ltd là công y dược phẩm lớn thứ tư ở Ấn Độ, chuyên về lĩnh vực thuốc chuyên khoa: Tâm Thần, Thần Kinh, Tim Mạch, Tiêu Hóa, Ung Thư....

Feedback